10 nhiệm vụ của nhân viên kế hoạch tài chính

Dona DeZube, Chuyên viên ngành tài chính của Monster

Có nhiều cách để bắt đầu thực hiện một kế hoạch tài chính hơn là treo một tấm ván nhỏ và mua một khung quảng cáo nhỏ trên báo. “10 bước chính hay những hoạt động lên kế hoạch thực tế phải làm là rất cần thiết khi bắt đầu cho việc hoạt động kinh doanh, đây là điều được viết bởi Jeffrey Rattiner, tác giả của cuốn Những bước khởi đầu của một nhân viên kế hoạch tài chính.

 

nv

Đây là 10 bước của Rattiner

1. Xác định loại hình công ty của bạn sẽ thuộc kiểu S hay C, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay công ty trách nhiệm vô hạn.
2. Lên kế hoạch kinh doanh, trong đó xác định rõ thị trường, đối thủ và cách thức hoạt động của công ty.
3. Tìm một người cố vấn.
4. Chuẩn bị thư ủy nhiệm hoặc giấy quyết định
5. Thành lập một đội tư vấn
6. Thành lập một đội ngũ nhân viên làm việc tại văn phòng, cho dù họ có thể là những nhân viên làm việc bán thời gian.
7. Mua những công nghệ tốt
8. Làm một bản kế hoạch marketing
9. Tuân thủ theo những quy định về cấp phép và vấn đề đạo đức
10. Thiết lập quy trình chuẩn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!