Nghề Nhân Sự và 4 mảng công việc chính

4 mảng chính trong lĩnh vực nhân sự

Phòng nhân sự là một trong những bộ phận được đánh giá cao, họ đóng vai trò then chốt của một tổ chức. Trong thời gian gần đây, nhu cầu về việc làm của bộ phận nhân sự đang tăng lên. Sự gia tăng này diễn ra ở tất cả các cấp độ từ cấp độ quản lý như giám đốc, trưởng phòng đến cấp độ thấp nhất. Dưới đây là những vai trò chính của phòng nhân sự.

 

Thông thường công việc trong phòng nhân sự là công tác tuyển dụng. Ở đây vai trò của chuyên viên tuyển dụng trong tổ chức là xác định nhu cầu nhân lực và tuyển người. Nhiệm vụ chính là giúp đỡ lao động địa phương. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng như bạn nghĩ, có thể xảy ra việc sắp xếp, bố trí nhân sự không thích hợp với công tác. Bạn phải có khả năng nhìn nhận và đánh giá con người, tìm hiểu xem họ có phù hợp với yêu cầu hay không?

 

Công việc thứ hai là đào tạo. Đây là một trong những công việc của nhân sự nhưng thường không được bổ nhiệm công khai mà thông qua sự tiến cử nội bộ. Công việc chính của chuyên viên đào tạo là đào tạo, hướng dẫn nhân viên mới hòa nhập và theo kịp yêu cầu công việc và quy trình. Một khi nhân viên đào tạo nhận thức được tất cả yêu cầu này thì họ sẽ rất thành công. Do đó, sự lựa chọn đầu tiên khi tuyển dụng những vị trí này là những người làm việc xuất sắc trong các bộ phận.

 

Mảng thứ ba của bộ phận nhân sự là quan hệ trong tổ chức. Công việc này giống như quản lý các mối quan hệ nội bộ phát sinh trong công ty. Những chuyên viên này được tham gia vào tất cả các hoạt động tương tác với nhân viên, giải quyết tất cả khiếu nại của người lao động. Nhiệm vụ của họ là phân tích hiệu quả hoạt động, phối hợp của đội ngũ nhân viên với người chịu trách nhiệm của nhóm. Đây là những người nòng cốt của phòng nhân sự.

 

Loại công việc thứ tư của phòng nhân sự là kết nối với bộ phận tài chính. Nhìn chung những nhân viên phụ trách mảng này chịu trách nhiệm những vấn đề như lương, phụ cấp, biên chế và phúc lợi của người lao động, cũng như giải quyết chế độ hưu trí. Đương nhiên những kiến thức về kế toán là bắt buộc đối với vị trí này.

 

Có thể khó để tìm công việc trong lĩnh vực nhân sự nhưng khi nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng trở lại thì các công ty sẽ có nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn trước. Để làm được điều đó đầu tiên họ cần một phòng nhân sự tốt cũng vì vậy công việc nhân sự sẽ không quá khó để tìm được.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!