Cách tìm cơ hội làm việc trong ngành nhân sự.

Cách tìm cơ hội làm việc trong ngành nhân sự.

co hoi viec lam trong nganh nhan su

Với một số lượng lớn các công ty mới nổi và quan điểm mới về nguồn nhân lực, các tổ chức đang đầu tư vào bộ phận nhân sự. Nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp và muốn làm việc cho một công ty tốt với mức lương cao thì bạn cần gì?

 

Sự nghiệp nhân sự phụ thuộc rất nhiều vào bằng cấp, khả năng giao tiếp, những nhận thức đúng đắn vấn đề liên quan đến hành vi của con người. Cùng với bằng cử nhân, một số khóa học bổ trợ như quan hệ lao động, khoa học xã hội…cũng được cân nhắc khi tuyển dụng nhân sự. Khi bạn càng có sự hiểu biết, đánh giá về con người thì bạn càng thực hiện tốt công việc ở vị trí nhân viên nhân sự.

 

Nghề nghiệp trong ngành nhân sự từ thập kỷ qua đã tăng lên một cách đáng kế, có nghĩa là có thêm nhiều việc làm cho bạn.

 

Công việc

Những người lao động làm việc theo giờ hành chính thường bị stress và dần dần năng lượng làm việc bị giảm xuống, phòng nhân sự cần phát huy khả năng trong trường hợp này khi đưa ra các “gói giải pháp” thúc đẩy năng suất. Đây là một khía cạnh chính của công việc.

 

Do phải tham gia bàn bạc, thảo luận trong các cuộc họp nên nhân viên nhân sự hiển nhiên phải là người hùng biện giỏi, ngoài chức năng thuyết phục, tuyển dụng và phát huy tối đa khả năng của người lao động. Như vậy cũng có thể nói công việc tiếp thị cũng có liên quan nào đó đến nhân sự, nếu bạn có sự tinh tế trong giao tiếp và kỹ năng quan hệ công chúng tương xứng với kỹ năng nhân sự,  bạn trang bị kiến thức về tiếp thị và những kỹ năng quản lý khác sẽ có được một mức lương tốt cũng như những năng lực, kỹ năng để ghi điểm trong hồ sơ của mình.

 

Giáo dục trong ngành nhân sự

Ở cấp độ đại học, các khóa học về nhân sự dựa trên những yếu tố cơ bản của quá trình làm việc và quản lý, những năm sau này khi số lượng sinh viên chuyên ngành nhân sự tăng lên họ được dạy thêm về quản lý rủi ro, giải quyết vấn đề trong quá trình sản xuất, quan hệ lao động…Do đó, thật là sáng suốt khi lấy bằng về nhân sự và học thêm các chứng chỉ khác đồng bộ với sự lựa chọn trong công việc.

 

Hoạch định và kiểm soát các vấn đề về lao động, quản lý nhân sự không phải là công việc dễ dàng và nhân viên nhân sự ở công ty lớn dĩ nhiên sẽ làm việc với rất nhiều người có các quan điểm khác nhau và phải tìm cách vượt qua những vấn đề. Các vấn đề có thể phát sinh bất cứ lúc nào và nhiệm vụ của nhân viên nhân sự là xem xét các tác động tạo ra vấn đề đó.

 

Đối với sinh viên ngành nhân sự bắt buộc bạn phải đi thực tập bởi vì càng có nhiều kinh nghiệm thì càng dễ dàng cho bạn lựa chọn “đúng người đúng việc”. Bạn phải bỏ qua những cảm tính chủ quan và đánh giá ứng viên tiềm năng dựa trên cơ sở sử dụng một loạt các chiến thuật. Đối với Trưởng phòng nhân sự cần có khả năng đánh giá và tư duy chiến lược để thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!