Công việc của một quản lý nhân sự

Công việc quản trị nhân lực

Công việc của quản lý nhân sự đi kèm với rất nhiều trách nhiệm, vai trò và nhiệm vụ phải thực hiện. Anh ta cần phải phát triển các chiến lược của tổ chức bằng cách xác định và nghiên cứu về các vấn đề nhân lực, đóng góp thông tin, phân tích,khuyến nghị để thực hiện tư duy chiến lược và định hướng cho tổ chức .

cong-viec-cua-mot-quan-tri-nhan-su-la-gi.jpg

Anh ta cũng cần phải thiết lập các mục tiêu nguồn lực phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức. Quản lý nhân lực chịu trách nhiệm cho sự vận hành trôi chảy và lợi nhuận của từng bộ phận trong công ty. Họ xem xét và tham mưu về quản lý kế hoạch chiến lược nhân sự, chế độ phúc lợi, đào tạo và phát triển, quản lý ngân sách và mối quan hệ lao động. Một người quản lý nhân sự còn phải thực hiện vai trò lãnh đạo trong việc phát triển nền văn hóa, cho phép nhân viên thực hiện theo mục tiêu chung của công ty. Một giám đốc nhân sự tài năng cần có một kế hoạch đúng đắn, thiết kế, phát triển và đánh giá các sáng kiến liên quan đến nguồn nhân lực để hỗ trợ cho mục tiêu chiến lược chung của tổ chức. Ngoài ra, người quản lý nhân sự  không chỉ dẫn dắt việc quản lý, đánh giá năng  lực và quản lý các mối quan hệ lao động hiệu quả, mà còn bao gồm việc đàm phán và thi hành thỏa ước lao động.

Nhiệm vụ hàng ngày của người quản lý nhân sự  rất khác nhau. Nhưng chức năng chính của quản trị nhân sự đó là giám sát nhân viên và báo cáo cho CEO về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện các chính sách và phương pháp, chính sách an toàn lao động, tuyển dụng nhân viên làm việc tốt, và các vấn đề lao động khác. Quản trị nhân sự phải chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển. Anh ta cần điều tiết các chương trình đào tạo và định hướng cho nhân viên,  thực hiện kế hoạch phúc lợi, chính sách, quản lý cơ sở dữ liệu, chương trình cơ hội tuyển dụng bình đẳng, hồ sơ nhân viên, giấy tờ, tài liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!