Lập kế hoạch tuyển nhân sự như thế nào?

Lập kế hoạch nguồn nhân lực liên quan đến việc xác định quy mô và thành phần nhân sự cần thiết trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó bao gồm việc xây dựng các chiến lược, chương trình, chính sách có liên quan phù hợp với nhu cầu một cách hiệu quả. Đây là bước đầu tiên của chức năng nhân sự.

lap ke hoac tuyen nguoi nhu the nao

Mục tiêu cơ bản của lập kế hoạch nguồn nhân lực là xác định rõ chất lượng, số lượng nhân sự cần thiết cũng như chi phí hoặc ngân sách dự trù cho mọi hoạt động được diễn ra thông suốt, liên tục. Trong một tổ chức thì yêu cầu về nhân sự cũng khác nhau về kỹ năng, kỹ thuật, trình độ tại mỗi cấp độ, do đó cần xác định trước trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của mỗi nhân viên. Lựa chọn đúng lực lượng lao động sẽ mang đến lợi ích và sự thỏa mãn tối đa cho  tổ chức, giúp hạn chế sự dư thừa hoặc thiếu hụt lao động.

Mục tiêu của Kế hoạch nguồn nhân lực:

1. Để tránh các vấn đề phát sinh do dư thừa hoặc thiếu hụt nhân lực

2. Giúp thu hút và duy trì đủ số lượng và chất lượng nguồn nhân lực

3. Đảm bảo sử dụng tốt nhất nguồn tài nguyên con người

4. Đảm bảo những cá nhân hội đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong một nhóm.

 

Có nhiều bước khác nhau trong việc lập kế hoạch nguồn nhân lực. Đầu tiên là chuẩn bị một biểu đồ nhân sự hiện tại với các dữ liệu như kỹ năng, tuổi tác, kinh nghiệm, trình độ, vị trí, chi phí. Nếu là một công ty mới thành lập cần xác định lượng công việc, vị trí tạo ra, trình độ của nhân viên được mong đợi sẽ giúp dự báo nhu cầu nguồn nhân lực tương lai và có thế lên kế hoạch cho phù hợp. Những dự định, kế hoạch mở rộng công ty, thay đổi công nghệ, hoặc cải cách cũng phải được suy xét trong việc lập kế hoạch nhân sự.

Sự thăng tiến, luân chuyển, nghỉ hưu, nghỉ việc của nhân viên cũng phải được xem xét trong kế hoạch nguồn nhân lực. Thị trường lao động hiện tại và các cơ hội, nhân tố bên ngoài cũng cần cân nhắc.

 Các bước lập kế hoạch nguồn nhân lực:

1. Xác định các yêu cầu của tổ chức.

2. Xác định các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để đạt được các mục tiêu của tổ chức và phòng ban

3. Xác định nhu cầu về nguồn nhân lực bổ sung trong tương lai gần.

4. Xây dựng kế hoạch hành động để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai.

 

Bằng cách phân tích công việc, bạn có thể xác định trình độ, chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho mỗi công việc khác nhau.

Phân tích công việc bao gồm:

1. Xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi công việc trong từng thời kỳ
2. Xác định tính chất công việc và điều kiện làm việc

3. Xác định các yêu cầu như khả năng và kỹ năng được quy định đối với những người nắm giữ từng vị trí

4. Định rõ mức lương

Bản mô tả công việc: là văn bản nêu ra các nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan tới một công việc được giao, các mối quan hệ trong công việc, các thiết bị, công cụ cần thiết, chức năng giám sát, điều kiện làm việc, các rủi ro và tất cả các khía cạnh có liên quan đến công việc. Tất cả các mục chính của công việc phải được mô tả một cách rõ ràng, chính xác để xác định trình độ và các kỹ năng cần thiết.

Bản tiêu chuẩn công việc: là một văn bản quy định mức tối thiểu về trình độ, kỹ năng, thể chất, khả năng, kinh nghiệm…cần thiết để hoàn thành tốt công việc.

Để “tìm đúng người, đúng việc” thì bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc sẽ giúp phòng nhân sự tìm ra những ứng viên phù hợp, nó cũng giúp xác dịnh mức thù lao hợp lý, các chương trình đào tạo, định hướng cho người lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!