Mô tả công việc của một chuyên viên nhân sự

 

Nhiệm vụ của nhân sự

Tình hình kinh tế khó khăn mà chúng ta đang trải qua hiện nay có thể sẽ tồi tệ hơn cho tương tai của việc tuyển dụng, trong bối cảnh này thật khó để thúc đẩy nhân viên thực hiện những nhiệm vụ được giao. Chức năng của tư vấn nhân sự trong những hoàn cảnh như vậy rất là quan trọng. Chúng ta đều nhận thức được rằng mọi người đang làm việc hết sức có thể với hy vọng được giữ lại nếu có xảy ra cắt giảm nhân viên, bởi vì việc này thật sự làm giảm tinh thần làm việc.

 

Vì vậy bộ phận tuyển dụng cần có biện pháp giải quyết trong thời điểm khủng hoảng này, một vài biện pháp thúc đẩy hoặc những lời khuyên có thể giúp nhân viên làm việc tốt hơn cũng như tốt cho công ty.

– Ghi nhận những ngày đặc biệt của người lao động

– Chúng ta phải cung cấp cho người lao động những gì mà họ muốn

– Cho phép nhân viên có không gian

– Khen thưởng

 

Những quan điểm này được giải thích bên dưới:

1. Ghi nhận ngày đặc biệt của người lao động: tư vấn nhân sự phải công nhận thành tích của người lao động vào những ngày đặc biệt như:

– Kết thúc năm tài chính

– Mục tiêu hàng quý

– Hoàn thành công việc đúng thời hạn

Công ty có sự quan tâm, chăm sóc nhân viên thì họ sẽ thể hiện tốt hơn trong công việc để đáp lại sự quan tâm đó.

 

2. Tư vấn nhân sự nên cung cấp cho người lao động những gì mà họ muốn

Có một thực tế rất đơn giản là mọi nhân viên cần nghỉ ngơi để thực hiện hoặc làm việc tốt hơn trong các môi trường làm việc áp lực cao. Mặc dù phần lớn thời gian làm việc nhân viên có bổn phận phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao nhưng hiện nay nhiều công ty cho phép nhân viên làm một số một việc riêng liên quan đến công ty

 

3. Cho phép nhân viên có không gian

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi trường Đại học Melbourne, Úc thì những người thường sử dụng Facebook và Twitter là những nhân viên năng động. Vì vậy bộ phận nhân sự cũng nên cho phép nhân viên lơ đãng một chút.

 

4. Khen thưởng

Chúng ta phải khen thưởng người lao động cho hiệu quả công việc họ mang lại trong bất kỳ công ty hay tổ chức nào. Khen thưởng là cách tốt nhất mà phòng nhân sự thực hiện để tạo động lực cho người lao động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!