Giải bài bác tập trang 9 bài bác 2 Một số oxit đặc trưng Sách giáo khoa (SGK) Hóa học tập 9. Câu 1: Viết phương trình hóa học cho từng biến hóa sau...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 11 sgk hóa 9


Bài 1 trang 11 sgk hóa học 9

Viết phương thơm trình hóa học cho mỗi thay đổi sau:

*

Bài giải:

(1) S + O2 → SO2

(2) SO2 + CaO → CaSO3

(3) SO2 + H2O → H2SO3

(4) H2SO3 + Na2O → Na2SO4 + H2O

(5) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(6) SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 2 trang 11 sgk chất hóa học 9

Hãy nhận biết từng chất trong mỗi đội hóa học sau bằng phương pháp hóa học

a) Hai hóa học rắn white color là CaO với P2O5

b) Hai hóa học khí không color là SO2 cùng O2

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) Cho nước vào hai ống thử có chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào mỗi dung dịch:

- dung dịch như thế nào làm chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh là hỗn hợp bazơ, hóa học ban đầu là CaO.

- hỗn hợp làm sao làm cho thay đổi màu quỳ tím thành đỏ là hỗn hợp axit, chất ban đầu là P2O5 

CaO + H2O → Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

b) Dẫn lần lượt từng khí vào hỗn hợp nước vôi vào, giả dụ gồm kết tủa lộ diện thì khí đem vào là SO2

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Nếu không có hiện tượng gì thì khí đưa vào là khí O2. Để khẳng định là khí O2 ta cần sử dụng que đóm còn than hồng, que đóm vẫn rực rỡ tỏa nắng vào khí oxi.

Bài 3 trang 11 sgk chất hóa học 9

 Có gần như khí độ ẩm (khí có lần tương đối nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, sulfur đioxit. Khí làm sao hoàn toàn có thể được thiết kế khô bằng can xi oxit ? Giải ham mê.

Bài giải:

Làm khô một chất là loại nước thoát khỏi chất đó nhưng không có tác dụng chất đó trở thành hóa học khác.

bởi thế CaO chỉ làm cho thô mọi chất không có bội phản ứng hóa học với CaO, chính là các chất H2, O2. Những chất ko làm khô bằng CaO là CO2 và SO2, vì chưng tất cả phản ứng cùng với CaO:

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 11 sgk chất hóa học 9

Có hồ hết chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết thêm hóa học nào có đặc thù sau:

a) nặng hơn không gian.

b) khối lượng nhẹ hơn ko khí

c) cháy được vào bầu không khí.

d) tính năng với nước sinh sản thành dung dịch axit

e) có tác dụng đục nước vôi trong

g) thay đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

Bài giải:

a) Những khí nặng trĩu rộng ko khí:CO2 , O2, SO2

b) Những khí nhẹ nhàng hơn ko khí: H2 , N2

c) Khí cháy được vào ko khí: H2

d) Những khí tính năng với nước tạo ra thành hỗn hợp axit

e) Làm đục nước vôi vào : CO2, SO2

g) Đổi color giấy quỳ tím độ ẩm thành đỏ : CO2, SO2

Bài 5 trang 11 sgk hóa học 9

Khí lưu hoàng đioxit được tạo thành thành trường đoản cú cặp chất nào dưới đây ?

a) K2SO3 cùng H2SO4. b) K2SO4 với HCl. c) Na2SO3 với NaOH

d) Na2SO4 với CuCl2. e) Na2SO3 cùng NaCl.

Viết phương thơm trình hóa học.

Xem thêm: Ngamvn / Hãy Ngẫm Theo Cách Của Bạn!!! Trong 2021, Image Gallery For: Hãy Ngắm Theo Cách Của Bạn

Bài giải:

Trong những cặp hóa học đến, SO2 chỉ tạo thành tự cặp hóa học K2SO3 với H2SO4, vị tất cả bội phản ứng hình thành SO2:

K2SO3 + H2SO4 → K2SO4 + SO2 + H2O

Bài 6 trang 11 sgk chất hóa học 9

Dẫn 112 ml khí SO2 (đktc) trải qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 bao gồm độ đậm đặc 0,01 M, sản phẩm là muối bột can xi sunfit.