Chứng minch rằng trong một tam giác cân nặng, độ nhiều năm đoạn trực tiếp nối đỉnh đối diện với lòng với một điểm bất kỳ của cạnh đáy nhỏ dại hơn hoặc bằng độ dài của lân cận.
Bạn đang xem: Bài 10 trang 59 sgk toán 7 tập 2

Hướng dẫn:

Dựa vào quan hệ giữa mặt đường xiên cùng hình chiếu.

Bài giải:

*

Xét tam giác(ABC) cân nặng tại(A.) Gọi(D) là điểm bất kể của cạnh đáy(BC.) Kẻ đường cao(AH.) Ta có:- Nếu(D ≡ B) hoặc(C) thì(AD = AB = AC)- Nếu(D ≡ H) thì(AD (hoặc (AC))- Nếu(D) không trùng (B, C), và(H,) trả sử(D) nằm giữa(B) và(H) thì trên(BC) có(BH) và(DH) theo thứ tự là hình chiếu của(AB) và(AD.)Vì(HD nên(AD Vậy (trường đoản cú 3 ý trên), vào một tam giác cân nặng, độ lâu năm đoạn trực tiếp nối đỉnh với cùng một điểm bất kể của cạnh đáy nhỏ rộng hoặc bằng độ dài sát bên.


*

Tsay mê khảo giải thuật các bài xích tập Bài 2: Quan hệ thân đường vuông góc với mặt đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu - Luyện tập (trang 59 - 60) khác • Giải bài 8 trang 59 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 2 Cho hình 11, biết... • Giải bài 9 trang 59 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 2 Để tập bơi tăng dần... • Giải bài 10 trang 59 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 2 Chứng minh rằng trong... • Giải bài xích 11 trang 60 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 2 Một phương pháp minh chứng... • Giải bài bác 12 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho hình 14. Ta Hotline độ... • Giải bài xích 13 trang 60 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 2 Cho hình 16. Hãy bệnh... • Giải bài xích 14 trang 60 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 2 Đố: Vẽ tam...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Tân oán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và thứ thị - Đại số 7 •Cmùi hương 2: Tam giác - Hình học 7 •Cmùi hương 3: Thống kê - Đại số 7 •Cmùi hương 3: Quan hệ giữa các nhân tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc với mặt đường xiên, con đường xiên và hình chiếu - Luyện tập (trang 59 - 60)
• Giải bài 8 trang 59 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 9 trang 59 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 10 trang 59 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 11 trang 60 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 12 trang 60 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 13 trang 60 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 14 trang 60 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: Cục Tiền 500K Làm Miếng Dán Hạ Sốt Bằng Tiền Hạ Sốt, Miếng Dán Hạ Sốt Cho Trẻ: Tiện Chưa Chắc Lợi!

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy Chương 2: Hàm số và đồ vật thị Chương 2: Tam giác Cmùi hương 3: Thống kê Chương 3: Quan hệ thân các nhân tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Cmùi hương 4: Biểu thức đại số