Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân, chương III – Phân số, sách giáo khoa tân oán 6 tập hai. Nội giải quyết bài bác luyện tập: giải bài bác 106 107 108 trang 48 sgk tân oán 6 tập 2 bao hàm tổng đúng theo bí quyết, triết lý, phương pháp giải bài bác tập phần số học tập tất cả vào SGK toán thù để giúp những em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Lý thuyết

Trước Lúc đi vào giải bài xích luyện tập các phxay tính về phân số với số thập phân: giải bài bác 106 107 108 trang 48 sgk toán thù 6 tập 2, chúng ta hãy ôn lại kiến thức của các bài bác trước:

1. Bài §7. Phxay cùng phân số

2. Bài §8. Tính hóa học cơ bản của phnghiền cộng phân số

3. Bài §9. Phép trừ phân số

4. Bài §10. Phxay nhân phân số

5. Bài §11. Tính hóa học cơ bạn dạng của phép nhân phân số

6. Bài §12. Phnghiền chia phân số

7. Bài §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Dưới đó là giải bài rèn luyện các phnghiền tính về phân số cùng số thập phân: giải bài bác 106 107 108 trang 48 sgk toán thù 6 tập 2. Các chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài xích trước khi giải nhé!

Luyện tập

nhansugioi.com reviews cùng với các bạn không thiếu phương pháp giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài giải chi tiết bài 106 107 108 trang 48 sgk tân oán 6 tập 2 của bài luyện tập tự bài §7 Phxay cùng phân số mang đến bài §13 Hỗn số – Số thập phân – Phần trăm vào cmùi hương III – Phân số mang đến chúng ta xem thêm. Nội dung chi tiết bài xích giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 106 107 108 trang 48 sgk tân oán 6 tập 2

1. Giải bài bác 106 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Hoàn thành các phnghiền tính sau:

(7 over 9 + 5 over 12 – 3 over 4 = 7.4 over 36 + 5. ldots over 36 – 3. ldots over 36 = 28 + ldots – ldots over 36 = 16 over 36 = ldots over ldots )

Bài giải:

(7 over 9 + 5 over 12 – 3 over 4 = 7.4 over 36 + 5.3 over 36 – 3.9 over 36 = 28 + 15 – 27 over 36 = 16 over 36 = 4 over 9)

2.


Bạn đang xem: Bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2


Xem thêm: Siro Zedcal Chai 200Ml : Công Dụng, Liều Dùng, Lưu Ý Tác Dụng Phụ, Giá Bán

Giải bài bác 107 trang 48 sgk Toán thù 6 tập 2

Tính:

a) (1 over 3 + 3 over 8 – 7 over 12)

b) ( – 3 over 14 + 5 over 8 – 1 over 2)

c) (1 over 4 – 2 over 3 – 11 over 18)

d) (1 over 4 + 5 over 12 – 1 over 13 – 7 over 8)

Bài giải:

a) (1 over 3 + 3 over 8 – 7 over 12 = 8 + 9 – 14 over 24 = 3 over 24 = 1 over 8)

b) ( – 3 over 14 + 5 over 8 – 1 over 2 = – 12 + 35 – 28 over 56 = – 5 over 56)

c) (1 over 4 – 2 over 3 – 11 over 18 = 9 – 24 – 22 over 36 = – 37 over 36)

d) (1 over 4 + 5 over 12 – 1 over 13 – 7 over 8 = 1 imes 78 + 5 imes 26 – 1 imes 24 – 7 imes 39 over 312)

( = 78 + 130 – 24 – 273 over 312 = 208 – 297 over 312 = – 89 over 312)

3. Giải bài xích 108 trang 48 sgk Toán 6 tập 2

Hoàn thiện nay những phxay tính sau:

a) Tính tổng: (13 over 4 + 35 over 9)

Cách 1:

(13 over 4 + 35 over 9 = ldots over 4 + ldots over 9 = 63 over 36 + ldots over 36 = ldots over 36 = ldots )

Cách 2:

(13 over 4 + 35 over 9 = 1 ldots over 36 + 3 ldots over 36 = 4 ldots over 36 = 5 ldots over 36)

b) Tính hiệu: (35 over 6 – 19 over 10)

Cách 1:

(35 over 6 – 19 over 10 = 23 over 6 – ldots over ldots = … over 30 – … over 30 = 58 over 30 = ldots )

Cách 2:

(35 over 6 – 19 over 10 = 325 over 30 – 127 over 30 = 255 over 30 – 1 ldots over 30 = ldots … over … = 1 ldots over 15)

Bài giải:

a) Tính tổng: (13 over 4 + 35 over 9)

Cách 1:

(13 over 4 + 35 over 9 = 7 over 4 + 32 over 9 = 63 over 36 + 128 over 36 = 191 over 36 = 511 over 36)

Cách 2:

(13 over 4 + 35 over 9 = 127 over 36 + 320 over 36 = 447 over 36 = 511 over 36)

b) Tính hiệu: (35 over 6 – 19 over 10)

Cách 1:

(35 over 6 – 19 over 10 = 23 over 6 – 19 over 10 = 115 over 30 – 57 over 30 = 58 over 30 = 128 over 30)

Cách 2:

(35 over 6 – 19 over 10 = 325 over 30 – 127 over 30 = 255 over 30 – 127 over 30 = 128 over 30 = 114 over 15)

Câu trước:

Câu tiếp theo:

Chúc các bạn làm cho bài giỏi cùng giải bài tập sgk tân oán lớp 6 với giải bài 106 107 108 trang 48 sgk tân oán 6 tập 2!