+) Bình phương thơm của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(x^2 + 2x + 1 )

(= x^2 + 2.x.1 + 1^2 = left( x + 1 ight)^2)
Bạn đang xem: Bài 16 sgk toán 8 tập 1

LG b

(9x^2 + y^2 + 6xy);

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(9x^2 + y^2 + 6xy )

(= 9x^2 + 6xy + y^2 )(= left( 3x ight)^2 + 2.3x.y + y^2 = left( 3x + y ight)^2)


LG c

(25a^2 + 4b^2-20ab);

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình pmùi hương của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải chi tiết:

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 25a^2-20ab + 4b^2 )

(= left( 5a ight)^2-2.5a.2b m + left( 2b ight)^2)

(= left( 5a-2b ight)^2)

Hoặc 

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 4b^2-20ab + 25a^2)

(= left( 2b ight)^2-2.2b.5a + left( 5a ight)^2)

(= left( 2b-5a ight)^2)


LG d

(x^2-x+dfrac14).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình pmùi hương của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(x^2 - x + dfrac14 )

(= x^2 - 2.x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 )

( = left( x - dfrac12 ight)^2)

Hoặc 

(x^2 - x + dfrac14 = dfrac14 - x + x^2 )

( = left( dfrac12 ight)^2 - 2.dfrac12.x + x^2 )(= left( dfrac12 - x ight)^2)

Loigiaituyệt.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ bắt buộc là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaixuất xắc.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ cô giáo yêu cầu nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại công bố nhằm ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Tế Bào Gốc Hàn Quốc Tốt Nhất, Tế Bào Gốc Làm Đẹp Da Loại Nào Tốt Nhất

*

Đăng ký kết để dấn giải thuật xuất xắc cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận những lời giải tốt cũng như tài liệu miễn phí.