*

*

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát tháo về sự phân loại oxit

Bài 2 (trang 6 SGK Hóa 9)

Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy đến biết những cặp chất như thế nào gồm thể tác dụng với nhau.

Lời giải:

Những cặp chất tác dụng với nhau từng đôi một:

H2O + CO2→ H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2→ K2CO3+ H2O

KOH + CO2→ KHCO3

K2O + CO2→ K2CO3

Xem toàn bộGiải Hóa 9: Bài 1. Tính chất hóa học của ôxkhông nhiều.Khái quát lác về sự phân loại ôxít