Bạn đang xem: Bài 22 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Toán thù lớp 9: Pmùi hương trình quy về phương trình bậc 2Toán thù lớp 9: Giải bài xích toán thù bằng cách lập pmùi hương trình


Bài 7: Phương thơm trình quy về phương thơm trình bậc hai


Toán lớp 9: Công thức nghiệm thu gọn gàng của phương trình bậc 2 và luyện tập


Tân oán 9: Luyện tập pmùi hương trình bậc 2 một ẩn


Bài 8: Giải bài xích toán thù bằng cách lập phương trình


Tân oán lớp 9: Công thức nghiệm của phương thơm trình bậc hai


***


Bài 18 trang 14 SGK Toán 9 tập 1
Bài 19 trang 15 SGK Tân oán 9 tập 1
Bài trăng tròn trang 15 SGK Toán 9 tập 1
Bài 21 trang 15 SGK Tân oán 9 tập 1
Bài 22 trang 15 SGK Toán thù 9 tập 1
Bài 23 trang 15 SGK Tân oán 9 tập 1
Bài 24 trang 15 SGK Toán thù 9 tập 1
Bài 25 trang 16 SGK Tân oán 9 tập 1
Bài 26 trang 16 SGK Tân oán 9 tập 1
Bài 27 trang 16 SGK Toán thù 9 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Cmùi hương 1 - Đại số 9
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 3 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 1 - Đại số 9
Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương thơm 1 - Đại số 9
Trả lời thắc mắc 1 Bài 3 trang 12 SGK Tân oán 9 Tập 1
Trả lời thắc mắc 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán thù 9 Tập 1
Trả lời thắc mắc 4 Bài 3 trang 13 SGK Tân oán 9 Tập 1Bài 3. Liên hệ thân phnghiền nhân và phnghiền khai phương
Bài 4. Liên hệ thân phnghiền chia cùng phxay knhì phương
Bài 5. Bảng Căn bậc hai
Bài 6. Biến thay đổi đơn giản dễ dàng biểu thức đựng căn uống thức bậc hai
Bài 8. Rút ít gọn biểu thức cất căn bậc hai
Bài 9. Căn uống bậc ba
Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các quan niệm về hàm số
Bài 2. Hàm số bậc nhất
Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên với mặt đường thẳng giảm nhau
Bài 5. Hệ số góc của mặt đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
Ôn tập chương I – Cnạp năng lượng bậc nhị. Căn bậc ba
Ôn tập chương thơm II – Hàm số bậc nhất
Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn uống thức bậc nhị (tiếp theo)
Đề chất vấn 15 phút ít - Cmùi hương I - Đại số 9
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Cmùi hương I - Đại số 9
Đề chất vấn 15 phút - Cmùi hương 2 - Đại số 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Cmùi hương 2 - Đại số 9


Từ khóa

Xem thêm: Phương Pháp Thụ Tinh Ống Nghiệm, Thụ Tinh Ống Nghiệm