(sqrt1dfrac916.5dfrac49.0,01=sqrtdfrac1.16+916.dfrac5.9+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac16+916.dfrac45+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.dfrac499.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.sqrtdfrac499.sqrtdfrac1100)

(=dfracsqrt25sqrt16.dfracsqrt49sqrt9.dfracsqrt1sqrt100)

(=dfracsqrt5^2sqrt4^2.dfracsqrt7^2sqrt3^2.dfrac1sqrt10^2)

(=dfrac54.dfrac73.dfrac110=dfrac5.7.14.3.10=dfrac35120=dfrac724.)


LG b

( sqrt1,44.1,2solo,44.0,4)

Pmùi hương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

Bạn đang xem: Bài 32 trang 19 sgk toán 9 tập 1

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) cùng với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), cùng với (a, b ge 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(sqrt1,44.1,21-1,44.0,4 )(= sqrt1,44(1,21-0,4))

(=sqrt1,44.0,81)

(=sqrt1,44.sqrt0,81)

(=sqrt1,2^2.sqrt0,9^2)

(=1,2.0,9=1,08).


LG c

( sqrtdfrac165^2-124^2164)

Pmùi hương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), cùng với (a, b ge 0).

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

(sqrtdfrac165^2-124^2164)(=sqrtdfrac(165-124)(165+124)164)

(=sqrtdfrac41.28941.4) (=sqrtdfrac2894)

(=dfracsqrt289sqrt4) (=dfracsqrt17^2sqrt2^2) (=dfrac172).


LG d

( sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), với (a, b ge 0).

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2) (=sqrtdfrac(149-76)(149+76)(457-384)(457+384))

(=sqrtdfrac73.22573.841) (=sqrtdfrac225841)

(=sqrt dfrac15^229^2 = sqrt left( dfrac1529 ight)^2=dfrac1529).

Xem thêm: Mách Mẹ Nên Tắm Gì Để Lông Măng Ở Trẻ Sơ Sinh Có Nhiều Lông Cho Bé?

Loigiaigiỏi.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 166 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán thù 9 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI APP.. ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp mặt nên là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn phát âm Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể góp Loigiaixuất xắc.com


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ thầy giáo yêu cầu nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng giữ lại công bố nhằm ad có thể tương tác cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


Gửi Hủy bỏ
Liên hệ Chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhấn giải mã xuất xắc cùng tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.com gửi những thông báo mang lại các bạn nhằm nhận ra các giải thuật xuất xắc cũng giống như tư liệu miễn chi phí.