a)(5x(x - 2000) - x + 2000 = 0)(Leftrightarrow 5x(x - 2000) -(x - 2000) = 0)(Leftrightarrow (x - 2000).(5x - 1) = 0)(Rightarrow x - 2000 = 0)hoặc(5x - 1 = 0)(Leftrightarrow x = 2000)hoặc(x = dfrac15)

b)(x^3 – 13x = 0)(Leftrightarrow x ( x^2 - 13) = 0)(Rightarrow x = 0)hoặc(x^2 - 13 = 0)(Leftrightarrow x = 0)hoặc(x^2 = 13)(Leftrightarrow x = 0)hoặc(x = pm sqrt13)

Lưu ý:(A.B = 0 Leftrightarrow left<eginarrayl A = 0 \ B = 0endarray ight.)
Bạn đang xem: Bài 41 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Xem đoạn Clip bài xích giảng cùng có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại đây để học tốt hơn.
*

Tmê mệt khảo lời giải những bài bác tập Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử phổ biến khác • Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Phân tích các nhiều thức... • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính giá trị của biểu... • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 42 trang 19 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Chứng minc...
Mục lục Giải bài tập SGK Tân oán 8 theo chương •Chương 1: Phnghiền nhân với phép phân tách nhiều thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tđọng giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Pmùi hương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương thức đặt nhân tử chung
• Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 40 trang 19 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 41 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 • Giải bài 42 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán thù 8
Cmùi hương 1: Phép nhân với phép phân chia nhiều thức Chương thơm 1: Tđọng giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình bậc nhất một ẩn Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đa
Giải bài xích tập SGK Tân oán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán thù 8 Tập 2
+ Mlàm việc rộng lớn xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài xích tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán thù lớp 1 Tân oán lớp 2 Toán thù lớp 3 Toán thù lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán thù lớp 7 Toán thù lớp 8 Toán thù lớp 9


Xem thêm: Danh Sách Các Loại Thuốc Tăng Tinh Trùng Cho Nam Giới Tốt Nhất Hiện Nay!

Toán thù lớp 10 Toán lớp 11 Toán thù lớp 12