Trong tam giác vuông cùng với những cạnh góc vuông có độ nhiều năm là 3 với 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này với độ lâu năm các đoạn

trực tiếp nhưng nó định ra bên trên cạnh huyền.
Bạn đang xem: Bài 5 trang 69 sgk toán 9 tập 1

*
Ta nên tính(AH, BH) cùng (CH).
( * AH.BC=AB.AC⇔AH.5=3.4\ \ ⇔AH=3.4:5=2,4\ \ * AB^2=BH.BC \ \⇔3^2=BH.5\ \⇔9=BH.5\ \eginalign & Leftrightarrow BH=dfrac95=1,8 \ \&*AC^2=CH.BCLeftrightarrow 4^2=CH.5 \\ &Leftrightarrow 16=CH.5 \ \&Leftrightarrow CH=dfrac165=3,2 \ endalign)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi kia, ta có một trong những hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông:(eginalign & AB^2=BH.BC;AC^2=CH.CB. \ & AH^2=HB.HC \ & AH.BC=HB.HC \ & dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2 \ endalign)
Tsi khảo giải mã các bài tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh với con đường cao trong tam giác vuông khác • Giải bài 1 trang 68 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài xích 2 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài 3 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài xích 4 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài bác 5 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Trong tam giác vuông cùng với... • Giải bài bác 6 trang 69 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Đường cao của một tam... • Giải bài 7 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Người ta đưa ra nhị... • Giải bài 8 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài bác 9 trang 70 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Cho hình vuông ABCD. Gọi...


Xem thêm: Tỷ Lệ Nạo Phá Thai Ở Việt Nam Năm 2016, Việt Nam Đứng Số 1 Châu Á Về Tỉ Lệ Nạo Phá Thai

Mục lục Giải bài bác tập SGK Tân oán 9 theo chương •Cmùi hương 1. Căn uống bậc nhị. Căn bậc bố - Đại số 9 •Chương thơm 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Cmùi hương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số 9 •Cmùi hương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Cmùi hương 3: Hệ pmùi hương trình số 1 nhì ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc cùng với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương thơm trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương thơm 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9