Một tàu hỏa cần chở\(1000\) khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có\(12\) khoang; mỗi khoang có 8chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?
Bạn đang xem: Bài 54 trang 25 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Bước 1: Tính số hàng khách mỗi toa trở được.

Bước 2: Tính số khoang cần có.

Bài giải:

Mỗi toa chở được số hành kháchlà:

\(12 . 8 = 96\)(hành khách)

Ta có:\(1000 : 96 = 10 \,\ \text{dư} \,\ 40\)

Vậy cần ít nhất \(10 + 1 = 11\)(toa)để tàu chở được\(1000\)hành khách.


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 6: Phép trừ và phép chia - Luyện tập 1 trang 24 - Luyện tập 2 trang 25 khác • Giải bài 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Hà Nội, Huế, Nha Trang,... • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Các số liệu về kênh... • Giải bài 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính khối lượng của... • Giải bài 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm số tự nhiên \(x\),... • Giải bài 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào ô trống sao... • Giải bài 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Trong phép chia cho... • Giải bài 47 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm số tự... • Giải bài 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bằng cách... • Giải bài 49 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhẩm bằng cách... • Giải bài 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dùng máy tính bỏ túi... • Giải bài 51 luyện tập 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Điền số thích... • Giải bài 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a)Tính nhẩm bằng... • Giải bài 53 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Bạn Tâm... • Giải bài 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Một tàu hỏa cần... • Giải bài 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Sử dụng máy tính bỏ...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 6: Phép trừ và phép chia - Luyện tập 1 trang 24 - Luyện tập 2 trang 25
• Giải bài 41 trang 22 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 42 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 43 trang 23 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 44 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 45 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 46 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 47 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 48 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 49 luyện tập 1 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 50 luyện tập 2 trang 24 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 51 luyện tập 1 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 52 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 53 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 54 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 55 luyện tập 2 trang 25 - SGK Toán lớp 6 tập 1


Xem thêm: Nguyên Nhân Hiện Tượng Mắt Trái Giật Liên Tục, Điềm Báo Hay Bệnh Lý Về Mắt

Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số