(eqalignvà x^2-4x + 3 = x^2-x - 3x + 3 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =left( x^2 - x ight) + left( - 3x + 3 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,= xleft( x - 1 ight) - 3left( x - 1 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) cr )

Cách 2:

(eginarraylx^2 - 4x + 3\ = x^2 - 4x + 4 - 4 + 3\ = left( x^2 - 4x + 4 ight) - 1\ = left( x^2 - 2.x.2 + 2^2 ight) - 1\ = left( x - 2 ight)^2 - 1^2\ = left( x - 2 + 1 ight)left( x - 2 - 1 ight)\ = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight)endarray) 


LG b.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

(x^2 + 5x + 4);

Phương pháp giải:

Áp dụng các pmùi hương pháp: nhóm, bóc, thêm bớt để lộ diện nhân tử chung.

Tách (5x=4x+x)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& x^2 + 5x + 4 = x^2 + 4x + x + 4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = left( x^2 + 4x ight) + left( x + 4 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = xleft( x + 4 ight) + left( x + 4 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x + 4 ight)left( x + 1 ight) cr )


LG c.

(x^2 - x - 6);

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng các phương thơm pháp: team, bóc tách, thêm bớt nhằm mở ra nhân tử tầm thường.

Tách (-x=2x-3x)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalignvà x^2-x-6 = x^2 + 2x-3x-6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,= left( x^2 + 2x ight) + left( - 3x - 6 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = xleft( x m + m 2 ight) - 3left( x + 2 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = left( x + 2 ight)left( x - 3 ight) cr )


LG d.

(x^4 + 4)

(Gợi ý): Thêm và giảm (4x^2) vào đa thức đang cho).

Xem thêm: Đặt Thuốc Sau Khi Bơm Tinh Trùng Vào Tử Cung (Iui), Những Lưu Ý Bơm Tinh Trùng Xong Nên Làm Gì

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng các phương pháp: nhóm, bóc tách, thêm giảm để xuất hiện thêm nhân tử phổ biến. 

Lời giải chi tiết:

(eqalignvà x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4-4x^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = left( x^4 + 4x^2 + 4 ight) - 4x^2cr&,,,,,,,,,,,,,,,,; = left< left( x^2 ight)^2 + 2.x^2.2 + 2^2 ight> - 4x^2,,,, cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2)^2-left( 2x ight)^2 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2-2x)(x^2 + 2 + 2x) cr )

nhansugioi.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 264 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI APP. ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm mặt đề xuất là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết góp Loigiaigiỏi.com


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta vẫn sử dụng Loigiaixuất xắc.com. Đội ngũ cô giáo phải nâng cấp điều gì nhằm chúng ta mang đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng giữ lại lên tiếng nhằm ad có thể contact cùng với em nhé!


Họ với tên:


Gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật giỏi cùng tài liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaitốt.com gửi các thông báo mang lại bạn nhằm cảm nhận những lời giải xuất xắc cũng giống như tài liệu miễn mức giá.