Không có tác dụng tính phân tách, hãy xét coi đa thức (A) tất cả phân chia hết đến đơn thức (B) không:

(A = 15xy^2 + 17xy^3 + 18y^2)

(B = 6y^2).

Bạn đang xem: Bài 63 trang 28 sgk toán 8 tập 1


Phương phdẫn giải - Xem bỏ ra tiết

*


Áp dụng:

- Công thức: (a^m:a^n = a^m - nleft( m ge n ight)) 

- Tính chất phân tách hết: Nếu toàn bộ các hạng tử của một đa thức hầu hết phân chia không còn cho 1 đối chọi thức thì đa thức phân tách hết cho đối kháng thức.

- Đơn thức A phân chia không còn đến đối chọi thức B Khi từng trở thành của B phần nhiều là trở nên của A cùng với số mũ không lớn hơn số nón của nó vào A. 


Lời giải chi tiết

(15xy^2) phân tách không còn mang lại (6y^2).

(17xy^3) phân tách hết cho (6y^2).

(18y^2) chia không còn cho (6y^2).

Xem thêm: 4 Dấu Hiệu Bệnh Không Ngờ Đến Của Ung Thư Xương Cần Đi Khám Ngay

Mỗi hạng tử của (A) phần đông phân chia không còn mang đến (B) vì thế (A) phân chia không còn mang đến (B).

Loigiaixuất xắc.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*