a) Trong những phân số tiếp sau đây phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn phân số làm sao viết được bên dưới dạng sô thập phân vô hạn tuần trả. Giải ưng ý.(dfrac58 ; hspace0,2cmdfrac-320 ;hspace0,2cm dfrac411;hspace0,2cm dfrac1522; hspace0,2cmdfrac-712; hspace0,2cmdfrac1435)b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn với chu kì vào vệt ngoặc)
Bạn đang xem: Bài 68 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Nếu một phân số buổi tối giản với mẫu mã dương cơ mà chủng loại không có ước nguyên tố khác2" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">2và5" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">5thì phân số kia viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
Nếu một phân số buổi tối giản với mẫu dương nhưng mẫu mã tất cả ước ngulặng tố khác2" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">2và5" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;">5thì phân số đó viết được bên dưới dạng số thập phân vôhạn tuần trả.

Bài giải:

Các phân số đượcviết bên dưới dạng phân số tối giản là:(dfrac58 ;hspace0,2cm dfrac-320 ;hspace0,2cm dfrac411;hspace0,2cm dfrac1522;hspace0,2cm dfrac-712;hspace0,2cm dfrac1435 = dfrac25)- Ta có các chủng loại của những phân số bên trên ko cất quá số nguyên ổn tố làm sao khác(2) và(5) là(8, 20, 5) nên những phân số: (dfrac58 ; hspace0,2cmdfrac-320; hspace0,2cmdfrac25)viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.Kết trái là:(dfrac58 = 0,625 ;hspace0,2cm dfrac-320 - 0,15; hspace0,2cmdfrac25 = 0,4)- Các phân số còn lại viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả.Kết trái là:(dfrac411 = 0,(36);hspace0,2cm dfrac1522 = 0,6(81); hspace0,2cmdfrac-712 = -0,58(3).)


*

Ttê mê khảo giải thuật những bài tập Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả - Luyện tập (trang 34-35) khác • Giải bài 65 trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Giải say mê bởi vì sao các... • Giải bài xích 66 trang 34 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Giải thích bởi vì sao những... • Giải bài bác 67 trang 34 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Cho(A =... • Giải bài xích 68 trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 a) Trong các phân số sau... • Giải bài 69 trang 34 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Dùng vết ngoặc nhằm... • Giải bài xích 70 trang 35 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Viết các số thập phân... • Giải bài xích 71 trang 35 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 Viết những phân... • Giải bài bác 72 trang 35 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố. Các số tiếp sau đây...


Xem thêm: Thuốc Điều Trị Viêm Đa Khớp Dạng Thấp, Các Thuốc Chữa Viêm Khớp Dạng Thấp Tốt Nhất 2021

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Cmùi hương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Cmùi hương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học 7 •Cmùi hương 2: Hàm số cùng trang bị thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương 3: Quan hệ giữa những nhân tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương thơm 4: Biểu thức đại số - Đại số 7