$overlineabcde=a.10000+b.1000+c.100+d.10+e=a.10^4+b.10^3+c.10^2+d.10^1+e.10^0$


Bài 64 trang 29 SGK môn Toán thù lớp 6 tập 1

Viết kết quả phnghiền tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số thiết yếu phươnglà số bằng bình pmùi hương của một số trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau tất cả là một số trong những thiết yếu phương thơm không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số thoải mái và tự nhiên c, hiểu được với tất cả $nin mathbbN^*$ ta gồm :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ đọng S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán thù lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị phân tách, tính số phân tách rồi tính thương.

Bạn đang xem: Bài 70 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Cách 2: Chia hai lũy thừa thuộc cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Tân oán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ với $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bởi bao nhiêu ? Kiểm tra lại dự đoán kia.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng phương pháp tính, em hãy cho thấy thêm số làm sao to hơn trong nhị số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ với $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ với 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy vượt.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán thù lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau bên dưới dạng lũy quá của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số nào là lũy thừa của một số thoải mái và tự nhiên với số mũ to hơn 1 (để ý rằng bao gồm số có không ít biện pháp viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, trăng tròn, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng từng phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán thù lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên và thoải mái tự 0 mang đến 10.

b)Viết mỗi số sau Thành lập phương thơm của một số trong những từ nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Tân oán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương thơm những số thoải mái và tự nhiên tự 0 mang đến 20.

Xem thêm: Cá Lạ Có Đầu Giống Cá Sấu, Vẩy Rắn, Đuôi Cá Lóc Xuất Hiện, Bạn Biết Gì Về Cá Sấu Hỏa Tiễn

b)Viết từng số sau thành bình pmùi hương của một số trong những trường đoản cú nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Tân oán lớp 6 tập 1

Tính giá trị các lũy quá sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$