*
Xét(ΔDEF) vuông trên D, con đường cao DH.Áp dụng hệ thức lượng, ta được:(EH.FH=DH^2⇔x^2=2^2⇔x=2. )Xét (ΔDEF) vuông trên H. Áp dụng định lí Pytago, ta có:(DF^2=DH^2+HF^2\⇔DF^2=2^2+2^2=8\ ⇔DF=2sqrt2)Vậy (x=2, y=2sqrt2).c) Đặt tên những điểm nlỗi hình vẽ:


Bạn đang xem: Bài 8 trang 70 sgk toán 9 tập 1

*
Xét(ΔMNP) vuông tại Phường., đường cao PH. Áp dụng hệ thức lượng, ta được: ( PH^2=HM.HN⇔12^2=16.x \ ⇔144=16.x\ Leftrightarrow x=dfrac14416=9)Tương tự:(eginalign và PM^2=HM.MN=9.(9+16)=225 \ và Leftrightarrow PM=15 Leftrightarrow y=15\ endalign)
Cho tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH. Khi đó, ta có một số hệ thức về cạnh cùng mặt đường cao trong tam giác vuông:(eginalign & AB^2=BH.BC;AC^2=CH.CB. \ & AH^2=HB.HC \ và AH.BC=HB.HC \ & dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2 \ endalign)
Tsay mê khảo giải thuật các bài bác tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao vào tam giác vuông khác • Giải bài 1 trang 68 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài xích 2 trang 68 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài xích 3 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài bác 4 trang 69 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài bác 5 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Trong tam giác vuông với... • Giải bài 6 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đường cao của một tam... • Giải bài bác 7 trang 69 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Người ta giới thiệu nhì... • Giải bài 8 trang 70 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài 9 trang 70 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Cho hình vuông ABCD. gọi...


Xem thêm: T Ăn Gì Để Tăng Hệ Miễn Dịch Trước Covid, Thực Phẩm Giúp Tăng Cường Hệ Miễn Dịch Cho Trẻ

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán thù 9 theo chương •Chương thơm 1. Căn bậc nhị. Căn bậc ba - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Cmùi hương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số 9 •Cmùi hương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương thơm 3: Hệ pmùi hương trình bậc nhất nhì ẩn - Đại số cửu •Cmùi hương 3: Góc cùng với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương thơm trình bậc hai một ẩn - Đại số chín •Cmùi hương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9