Bài viết trình diễn triết lý, phương pháp giải những dạng bài bác tập cùng hầu như bài xích tập có lời giải, giúp cho bạn hiểu sâu kiến thức và kỹ năng công của lực điện, năng lượng điện nạm với hiệu điện cầm cố.

Bạn đang xem: Bài tập công của lực điện


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công của lực năng lượng điện trường:

* Đặc điểm:  Công của lực năng lượng điện công dụng lên chức năng lên một điện tích ko phụ thuộc vào dạng hành trình nhưng mà chỉ phụ thuộc vào vào điểm đầu với điểm cuối của quy trình (vì chưng lực điện ngôi trường là lực thế).

* Biểu thức: AMN = qEd

Trong đó, d là hình chiếu của quy trình lên phương của đường sức điện.

Chụ ý:

 - d > 0 khi hình chiếu cùng chiều con đường sức.

 - d

2. Liên hệ giữa công của lực năng lượng điện cùng hiệu nỗ lực năng của điện tích

AMN = WM - WN

3. Điện rứa. Hiệu điện thế

- Ñieän theá taïi moät ñieåm M vào ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông dieän taïo ra theá naêng Lúc ñaët taïi ñoù moät ñieän tích q. 

Công thức: VM = (fracA_Minfty q)

- Hiệu điện cố gắng giữa 2 điểm vào năng lượng điện ngôi trường là đại lượng đặc trưng mang lại năng lực triển khai công của điện ngôi trường Khi có một điện tích di chuyển thân 2 điểm đó.

UMN = VM – toàn quốc = (fracA_MNq)

 Chụ ý:

- Điện núm, hiệu năng lượng điện cầm cố là một trong đại lượng vô hướng có giá trị dương hoặc âm;

- Hiệu năng lượng điện rứa thân nhì điểm M, N trong điện ngôi trường có giá trị xác minh còn điện cụ tại một điểm trong điện trường có giá trị dựa vào vào địa điểm ta lựa chọn làm cội điện cố.

- Trong năng lượng điện trường, véctơ độ mạnh năng lượng điện trường được bố trí theo hướng tự vị trí tất cả điện vậy gánh vác vị trí bao gồm điện nuốm thấp;

4. Liên hệ giữa độ mạnh điện trường với hiệu điện thế

E = (fracUd)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Tính công của những lực lúc điện tích di chuyển

Phương thơm pháp: áp dụng các bí quyết sau

1. AMN = qEd

Chú ý:

 - d >0 Lúc hình chiếu cùng chiều đường sức.


 - d

2. AMN = WtM - WtN = WđN - WđM

3. AMN = UMN .q = (VM – VN ).q

Chú ý: Dấu của công phụ thuộc vào vết của q cùng U và góc thích hợp bởi vì chiều chuyển dịch với chiều đường mức độ.

Dạng 2: Tìm điện thế và hiệu năng lượng điện thế

Phương thơm pháp: áp dụng các công thức sau

1. Công thức tính năng lượng điện chũm : VM = (fracA_Minfty q)

Crúc ý : Người ta luôn luôn lựa chọn mốc năng lượng điện cụ trên mặt khu đất cùng sống hết sức ( bởi 0 )

2. Công thức hiệu điện thế: (U_MN=fracA_MNq) = VM – VN

3. Công thức tương tác giữa cường độ điện ngôi trường với hiệu năng lượng điện nắm trong điện ngôi trường đều E = (fracUd)

Chụ ý: Trong năng lượng điện ngôi trường, vector độ mạnh điện ngôi trường được đặt theo hướng từ vị trí bao gồm năng lượng điện cụ cự phách chỗ tất cả điện cố gắng thấp;

C. BÀI TẬPhường ÁP DỤNG

Bài 1: Một e dịch rời một quãng 0,6 cm từ bỏ điểm M tới điểm N dọc theo một mặt đường sức điện của một năng lượng điện trường các thì lực năng lượng điện sinch công 9,6.10-18J

 a Tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E

 b. Tính công mà lực năng lượng điện hình thành lúc e dịch chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N tới điểm P.. theo pmùi hương cùng chiều nói trên?


 c Tính hiệu điện rứa UMN; UNP

 d. Tính tốc độ của e Khi nó tới P. Biết tốc độ của e trên M bằng không.

ĐS: a) 104V/m; b) 6,4.10-18 J ; c) UMN = -60V, UNP. = -40V ; d) 5,9.106m/s

Bài 2: Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông trên C;

AC = 4cm, BC = 3centimet với phía bên trong một năng lượng điện trường phần đông.

Vecto độ mạnh điện (vecE) trường tuy vậy song AC,

hướng tự A mang đến C và tất cả độ Khủng E = 5000V/m. Hãy tính:

 a) UAC, UCB,UAB.

 b) Công của năng lượng điện trường khi e dịch chuyển từ A mang lại B cùng trên

con đường gãy Ngân Hàng Á Châu ACB. So sánh và lý giải tác dụng.

*

ĐS: a) UAC = 200V; UBC = 0; UAB = 200V. b) (A_AB=A_ACB=-3,2.10^-17J)

Bài 3: ABC là một trong những tam giác vuông góc tại A được đặt trong năng lượng điện trường số đông (vecE) .Biết (alpha =widehatABC=60^0,ABvecE.BC=6centimet,U_BC=120V)

 a). Tìm UAC,UBA cùng độ to (vecE) .

 b). Đặt thêm sinh hoạt C một năng lượng điện q = 9.10-10 C.Tính cường độ điện trường tổng đúng theo trên A.

*

GIẢI

a. (Delta ABC) là ½ tam giác mọi, vậy nếu như BC = 6centimet.

Suy ra: BA = 3centimet cùng AC = (frac6sqrt32=3sqrt3)

UBA = UBC = 120V, UAC = 0


E = (fracUd=fracU_BABA=4000V/m).

b. (overrightarrowE_A=overrightarrowE_C+vecERightarrow E_A=sqrtE_C^2+E^2=5000V/m)

Bài 4: Hai bạn dạng sắt kẽm kim loại phẳng tuy nhiên song với năng lượng điện trái vết đặt biện pháp nhau 2cm. Cường độ năng lượng điện trường thân nhị bạn dạng là E = 3000V/m. Sát phiên bản mang năng lượng điện dương, ta đặt một hạt sở hữu điện dương tất cả cân nặng m = 4,5.10-6 g và tất cả năng lượng điện q = 1,5.10-2 C.tính

 a) Công của lực điện trường Lúc hạt sở hữu năng lượng điện hoạt động từ bỏ bạn dạng dương sang trọng phiên bản âm.

Xem thêm: Soạn Bài Cô Tô Ngắn Nhất Bài: Cô Tô, Soạn Văn 6 Ngắn Nhất Bài: Cô Tô

 b) Vận tốc của hạt với năng lượng điện Khi nó đtràn vào bạn dạng âm.

ĐS: a) A = 0,9J; b) v2 = 2.104m/s

Tải về

Luyện các bài luyện tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 11 - Xem ngay