Bài 1: Cho 2,8g các thành phần hỗn hợp CuO, MgO, Fe2O3 tính năng hoàn toản cùng với 50 ml dd H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Bài tập hóa hữu cơ lớp 9 có lời giải

4,5g B. 7,6g C. 6,8g D. 7,4g

Bài 2: Cho x gam tất cả hổn hợp bao gồm MgO, Fe2O3, ZnO, CuO tính năng toàn vẹn với 50g dd H2SO4 11,76%. Cô cạn dd sau phản bội ứng nhận được 8,41 g muối khan. Giá trị của m là:

A. 3,2g B. 3,5g C. 3,61g D. 4,2g

Bài 3: Hòa rã trọn vẹn 3,61g các thành phần hỗn hợp tất cả ZnO, CuO, MgO với Fe2O3 buộc phải 150 ml dd H2SO4 0,4M. Cô cạn dd sau phản nghịch ứng thu được lượng muối sunfat là:

A. 8,41 g B. 8,14g C. 4,18g D. 4,81g

Bài 4: Cho 5g tất cả hổn hợp bột oxit sắt kẽm kim loại có ZnO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO chức năng vừa hết với 200ml dd HCl 0,4M thu được dd X. Lượng muối bột vào dd X là:

A. 9,2g B. 8,4g C. 7,2g D. 7,9g

Bài 5: Oxy hóa hoàn toàn a(g) các thành phần hỗn hợp X (có Zn, Pb, Ni) được b(g) tất cả hổn hợp 3 oxit Y (ZnO, PbO, NiO). Hòa tan b(g) Y trên trong dung dịch HCl loãng chiếm được hỗn hợp Z. Cô cạn Z được hỗn hợp muối hạt khan có trọng lượng (b + 55) gam. Khối lượng a(g) của hỗn hợp X lúc đầu là:

A. a = b – 16 B. a = b – 24

C. a = b – 32 D. a = b – 8

Bài 6: Cho m gam hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO tính năng trọn vẹn với 50 ml dd HCl 2M. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được 3,071 g muối clorua. Giá trị của m là:

A. 0,123g B. 0,16g C. 2,1g D. 0,321g

Bài 7: Oxi hoá 13,6 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại chiếm được m gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit . Để hoà rã trọn vẹn m gam oxit này nên 500ml dd H2SO4 1M . Tính m:

A. 18,4g B. 21,6g C. 23,45g D. Kết quả khác

Bài 8: Đốt cháy hết 2,86 gam láo kim loại tổng hợp nhiều loại có Al, Fe, Cu được 4,14 gam hỗn hợp 3 oxit. Để hoà tan không còn các thành phần hỗn hợp oxit này, cần dùng đúng 0,4 lkhông nhiều dung dịch HCl với thu được dung dịch X. Cô cạn dung dich X thì cân nặng muối khan là bao nhêu ?

A. 9,45g B. 7,49g C. 8,54 g D. 6,45 g

Bài 9: Cho 24,12gam tất cả hổn hợp X gồm CuO, Fe2O3, Al2O3 tính năng trọn vẹn cùng với 350ml dd HNO3 4M rồi cho lên nấu cho khan dung dịch sau bội phản ứng thì nhận được m gam các thành phần hỗn hợp muối khan. Tính m:

A. 77,92 g B. 86,8 g C. 76,34 g D. 99,72 g

Bài 10: Hòa tan m gam tất cả hổn hợp gồm Cu với Fe3O4 vào dung dịch HCl dư sau phản bội ứng sót lại 8,32gam chất rắn ko tan cùng hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 31,04 g B. 40,10 g C. 43,84 g D. 46,16 g

Đáp án và lí giải giải

1. C 2. C 3. A 4. C 5. A 6. D 7. B 8. C 9. D 10. C

Bài 1:

Theo định qui định bảo toàn khối lượng ta có:

m3oxit + mH2SO4 = mmuoi + mH2O san pham

⇔ mmuoi = m3oxit + mH2SO4 – mH2O san pham

Mà nH2O san pyêu thích = nH2SO4 = 1.0,05 = 0,05 mol

⇒ mmuoi = 2,8 + 0,05.98 – 0,05.18 = 6,8g

⇒ Chọn C.

Bài 2: Tương tự bài bác 1, ta có:

m4oxit = mmuoi – mH2SO4 + mH2O san pham

*

m4oxit = 3,61g

⇒ Chọn C.

Bài 3: Tương trường đoản cú bài 1, ta có:

m4oxit + mH2SO4 = mmuoi + mH2O san pham

⇔ mmuoi = m4oxit + mH2SO4 – mH2O san pham

⇔ mmuoi = 3,61 + 0,4.0,15.98 – 0,4.0,15.18

⇔ mmuoi = 8,41g

⇒ Chọn A.

Bài 4:

Ta có:

*

Tương từ bài bác 1, ta có:

m5oxit + mHCl = mmuoi + mH2O san pham

⇔ mmuoi = m5oxit + mHCl – mH2O san pham

*

⇔ mmuoi = 7,2g

⇒ Chọn C.

Bài 5:

Áp dụng tăng bớt trọng lượng, ta thấy 1 ngulặng tử O được sửa chữa thay thế bởi vì 2 nguyên ổn tử Cl.

ZnO, PbO, NiO → ZnCl2, PbCl2, NiCl2

⇒ Từ 1 mol oxit ban đầu khối lượng muối sau phản bội ứng tăng là:

m↑ = m2Cl – mO = 2.35,5 – 16 = 55g

⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232 + 0,12.64 + 8,32 = 43,84g

Theo bài bác ra, ta có:

m↑ = mmuoi – mhhoxit = (b +55) – b = 55g

*

⇒mX = mhhoxit – mO =b-16 = a

⇒ Chọn A.

Bài 6: Tương từ bài 1 và bài bác 4, ta có:

m3oxit + mHCl = mmuoi + mH2O san pham

⇔m3oxit = mmuoi + mH2O san pyêu thích – mHCl

*

⇔m3oxit = 0,321g

⇒ Chọn D.

Bài 7:

Ta có:

nH2O san psi mê = nH2SO4 = 1.0,5 = 0,5 mol = nO/oxit

Theo định nguyên tắc bảo toàn trọng lượng, ta có:

moxit = mKL + mO/oxit =13,6 + 0,5.16 = 21,6g

⇒ Chọn B.

Bài 8:

Theo định mức sử dụng bảo toàn khối lượng, ta có:

moxit = mKL + mO/oxit

⇔ mO/oxit = moxit – mKL =44-2,86 = 1,28g

*

⇒ nHCl = 0,08.2 = 0,16 mol

Áp dụng định biện pháp bảo toàn khối lượng, ta tất cả khối lượng của muối bột khan chiếm được là:

mmuoi = mKL + mCl- = 2,86 + 0,16.35,5 = 8,54g

⇒ Chọn C.

Bài 9: Tương từ bỏ bài 1.

⇒ Chọn D.

Bài 10:

Ta thấy sau phản nghịch ứng còn Cu dư, minh chứng Fe3O4 tính năng với HCl tạo 2 muối FeCl3 cùng FeCl2, tiếp đến FeCl3 công dụng không còn với Cu sinh sản FeCl2 và CuCl2.

Xem thêm: Những Giác Quan Của Con Người, Bí Mật Về Hệ Giác Quan Của Con Người

*

PTHH:

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

x…………………….2x………x

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

2x……..x…………2x………..x

mmuoi = mFeCl2 + mCuCl2 = (2x+x).127 + x.135 = 61,92g

⇒ x= 0,12 mol

⇒ mhh ban dau = mFe3O4 + mCu pư + mCu dư = 0,12.232+ 0,12.64+ 8,32= 43,84g

⇒ Chọn C.

Dạng 3: Xác định hóa học phản ứng, xong xuôi phương trình phản ứng

Bài tập xác định hóa học bội nghịch ứng, xong phương trình phản bội ứng

Dạng 4: Oxit bazo chức năng với axit

Dạng 5: Oxit axit chức năng với bazo

Những bài tập Oxit axit tác dụng cùng với bazo

Dạng 6: Axit công dụng cùng với kim loại

các bài tập luyện Axit chức năng cùng với kyên loại

Giải bài xích tập Hóa học tập 9Giải sách bài tập Hóa 9Đề thi Hóa học tập 9Wiki 200 Tính chất hóa họcWiki 3000 Phản ứng chất hóa học quan tiền trọng

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại nhansugioi.com

Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán thù,Văn uống, Anh lớp 9 có đáp án