*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát Tuyển sinch Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinch Đại học tập, Cao đẳng

nhansugioi.com xin reviews mang đến các quý thầy cô, những em học viên vẫn trong quá trình ôn tập cỗ bài tập Trắc nghiệm Số phức Tân oán lớp 12, tài liệu bao hàm 13 trang, tuyển chọn chọn 22 bài tập trắc nghiệm Số phức tất cả câu trả lời, góp những em học sinh tất cả thêm tài liệu tìm hiểu thêm vào quy trình ôn tập, củng chũm kiến thức và kỹ năng với chuẩn bị mang đến kì thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Tân oán tiếp đây. Chúc những em học viên ôn tập thiệt tác dụng và dành được kết quả như hy vọng ngóng.

Bạn đang xem: Bài tập số phức trắc nghiệm

Tài liệu 22 câu trắc nghiệm Số phức tất cả lời giải có nội dung chính sau:

- Gồm 22 câu hỏi trắc nghiệm tất cả câu trả lời cùng giải mã cụ thể góp học sinh luyện tập giải những bài xích tân oán Số phức

Mời những quý thầy cô và những em học viên cùng tham khảo với mua về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

*

Trắc nghiệm Số phức bao gồm đáp án – Toán thù 12

Câu 1:Cho số phức z = 2 – 2i. Tìm khẳng định sai.

A. Phần thực của z là: 2.

B. Phần ảo của z là: -2.

C. Số phức liên hợp của z làz−= -2 + 2i.

D. Môđun của z là

*

Số phức liên hợp của z làz−= 2 + 2i đề xuất xác minh C là không đúng.

Chọn giải đáp C.

Câu 2:Cho số phức z = -1 + 3i. Phần thực, phần ảo củaz−là

A. -1 và 3 B. -1 và -3 C. 1 và -3 D. -1 và -3i.

Ta có z = -1 + 3i =>z−= -1 - 3i

Vậy phần thực và phần ảo củaz−là -1 và -3.

Chọn đáp án B.

Câu 3:Môđun của số phức z thỏa mãnz−= 8 - 6i là

A. 2 B. 10 C. 14 D. 2√7

Ta có

*

Chọn đáp án B.

Câu 4:Tìm các số thực x, y thế nào cho (x – 2y) + (x + y + 4).i = (2x + y) + 2yi.

A. x = 3, y = 1 B. x = 3, y = -1

C. x = -3, y = -1 D. x = -3, y = 1

Ta có (x – 2y) + (x + y + 4).i = (2x + y) + 2yi.

*

Vậy x = -3, y = 1.

Chọn đáp án D.

Câu 5:Hai số phức z1= x - 2i, z22 + yi (x, y ∈ R) là liên hợp của nhau khi

A. x = 2, y = -2 B. x = -2, y = -2 C. x = 2, y = 2 D. x = -2, y = 2

Ta cóz1−= x + 2i. Do đó, hai số phức đã cho hiểu là liên hợp của nhau Khi và chỉ khi

*

Vậy x= 2, y = 2. Chọn đáp án C.

Câu 6:Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thòa mãn |z| = |1 + i| là

A. Hai điểm B. Hai đường thẳng

C. Đường tròn bán kính R=2 D. Đường tròn bán kính R= √2 .

Ta có |1 + i| = √(1 + 1) = √2. Gọi M là điểm biểu diễn của z ta có |z| = OM.

Do đó: |z| = |1 + i| ⇔ OM = √2

Vậy tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z là đường tròn tâm O, bán kính R= √2 .

Chọn đáp án D.

Câu 7:Phần thực của số phức z = -i là

A. -1 B. 1 C. 0 D. -i

Ta có: z = -i = 0 - i cần phần thực của số phức z = -i là 0

Câu 8:Phần ảo của số phức z = -1 là

A. -i B. 1 C. -1 D. 0

Ta có: z= -1 = -1 + 0.i bắt buộc phần ảo của số phức z = -1 là 0

Câu 9:Số phức liên hợp của số phức z = 1 + i là

A. 1 – i B. -1 – i C. -1+ i D. 1 + i

Số phức liên hợp của số phức z = 1 + i làz−= 1 - i

Câu 10:Cho z = 2i -1. Phần thực và phần ảo củaz−là

A. 2 và 1 B. -1 và -2 C. 1 và 2iD. -1 và -2i

Ta bao gồm z = 2i - 1 = -1 + 2i ⇔z−= -1 - 2i. Vậy phần thực củaz−là -1 cùng phần ảo củaz−là -2.

Câu 11:Môđun của số phức z = -3 + 4i là

A. 5B. -3C. 4D. 7

Ta có: z = -3 + 4i

*

Câu 12:Môđun của số phức z = 2 - √3i là

A. √7 B. 2 + √3C. 2 - √3 D. 7

Ta có: z = 2 - √3i

*

Câu 13:Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là

A. M (1; 2)B. M (1; -2)C. M (-1; 2)D. M (-1; -2)

Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là M(1; -2).

Câu 14:Hai điểm biểu diễn nhị số phức liên hợp z = 1 + i vàz−= 1 - i đối xứng nhau qua

A. Trục tung B. Trục hoànhC. Gốc tọa độD. Điểm I (1; -1)

Hai điểm biểu diễn của z = 1 + i vàz−= 1 - i là M(1; 1) và N(1; -1) đối xứng cùng nhau qua trục Ox.

Câu 15:Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z hài lòng |z| = 2 là

A. Hai đường thẳngB. Đường tròn bán kính bằng 2

C. Đường tròn bán kính bằng 4D. Hình tròn bán kính bằng 2.

Điện thoại tư vấn M là diểm biểu diễn của z. Ta có: |z| = 2 ⇔ OM = 2

Vậy quỹ tích của M là mặt đường tròn tâm là nơi bắt đầu tọa độ O cùng bán kính R = 2.

Câu 16:Gọi A, B là các điểm biểu diễn của các số phức z1= -1 + 2i, z2= 2 + 3i . khi đó, độ dài đoạn thẳng AB là

A. √26B. √5 + √13 C. √10D. 10

Ta có: A(-1;2), B(2,3). Do đó:

*

Câu 16: Trên phương diện phẳng tọa độ Oxyz, tập hợp điểm trình diễn các số phức z vừa lòng ĐK |zi -(2+i )| = 2 là:

A.  ( x -1)2  + ( y + 2)2 = 4 B. x + 2 y -1 = 0

C. 3x + 4 y - 2 = 0 D. ( x +1)2  + ( y - 2)2=9

Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn: 2 |z - 2 + 3i |= |2i -1- 2z¯| . Tập phù hợp màn biểu diễn số phức z là:

A. 20x -16 y - 47 = 0 B. 20x +16 y - 47 = 0

C. 20x +16 y + 47 = 0 D. 20x -16 y + 47 = 0

Câu 18: Phần thực của số phức z thỏa mãn nhu cầu (1+ i)2(2 -i) z=8+i+(1+2i) z là:

A. -6 B. -3 C. 2 D. -1

Câu 19: Môdun của số phức z=5+2i- (1+ i )3 là:

A. 7 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 20: Có bao nhiêu số phức z vừa lòng ĐK z2 = |z| 2 +z¯

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 21: Thu gọn gàng z = 2+3i2 ta được:

A. z =11- 6i B. z = -1- i C. z = 4 + 3i D.

Xem thêm: Chữa Chứng Khóc Đêm Ở Trẻ Bằng Mẹo Chữa Trẻ Sơ Sinh Khóc Đêm Cực Hiệu Quả

z = -7 + 6 2i

Câu 22: Trên phương diện phẳng tọa độ Oxyz, tập vừa lòng điểm biểu diễn những số phức z thỏa mãn nhu cầu ĐK |zi -(2+i )| = 2 là:

A. 3x + 4 y - 2 = 0 B. ( x+1)2 + ( y- 2)2 =9

C. ( x -1)2 + ( y + 2)2 = 4 D. x + 2 y -1 = 0