Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 11 chương 1 có đáp án

**

Chương 1: Sự điện li Bài 1: Sự điện li Bài 2: Axit, bazơ với muối hạt Bài 3: Sự năng lượng điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ Bài 4: Phản ứng điều đình ion trong hỗn hợp các hóa học điện li Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối bột. Phản ứng hiệp thương ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li Bài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng điều đình ion trong dung dịch những hóa học năng lượng điện li Ôn tập Hóa học 11 Chương 1 Chương 2: Nitơ - Photpho Bài 7 : Nitơ Bài 8 : Amoniac và muối amoni Bài 9: Axit nitric và muối bột nitrat Bài 10: Photpho Bài 11: Axit photphoric cùng muối photphat Bài 12: Phân bón chất hóa học Bài 13: Luyện tập: Tính hóa học của nitơ, photpho và các phù hợp hóa học của bọn chúng Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số trong những phù hợp hóa học nitơ, photpho Ôn tập Hóa học tập 11 Cmùi hương 2 Cmùi hương 3: Cacbon - Silic Bài 15 : Cacbon Bài 16 : Hợp hóa học của cacbon Bài 17 : Silic cùng thích hợp chất của silic Bài 18 : Công nghiệp silicat Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và những hợp hóa học của bọn chúng Ôn tập Hóa học 11 Cmùi hương 3 Cmùi hương 4: Đại cương về chất hóa học cơ học Bài trăng tròn : Msinh hoạt đầu về hóa học cơ học Bài 21 : Công thức phân tử đúng theo chất cơ học Bài 22 : Cấu trúc phân tử hòa hợp hóa học hữu cơ Bài 23 : Phản ứng hữu cơ Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất cơ học, phương pháp phân tử và phương pháp cấu tạo Cmùi hương 5 : Hiđrocacbon no Bài 25 : Ankan Bài 26 : Xicloankan Bài 27 : Luyện tập : Ankan với xicloankan Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên ổn tố. Điều chế cùng đặc thù của metan Ôn tập Hóa học 11 Cmùi hương 5 Chương 6 : Hiđrocacbon ko no Bài 29 : Anken Bài 30 : Ankađien Bài 31 : Luyện tập : Anken cùng ankađien Bài 32 : Ankin Bài 33 : Luyện tập : Ankin Bài 34 : Bài thực hành thực tế 4 : Điều chế và đặc điểm của etilen với axetilen Ôn tập Hóa học tập 11 Cmùi hương 6 Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon Bài 35 : Benzen với đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm không giống Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon Ôn tập Hóa học tập 11 Cmùi hương 7 Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon Bài 40 : Ancol Bài 41 : Phenol Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất haloren, ancol, phenol Bài 43 : Bài thực hành thực tế 5: Tính chất của etanol, glixerol cùng phenol Ôn tập Hóa học tập 11 Cmùi hương 8 Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic Bài 44 : Anđehit - Xeton Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic Bài 47 : Bài thực hành thực tế 6 : Tính chất của anđehit cùng axit cacboxylic Ôn tập Hóa học 11 Chương 9 Trắc Nghiệm Tổng Hợp Hóa học 11 (Có Đáp Án) Đề thi Hóa học tập 11 Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 gồm giải đáp Đề thi Hóa học tập 11 Học kì 2 tất cả đáp án
Mục lục
Trang công ty Lớp 11 Hóa học tập Trắc nghiệm Ôn tập Hóa học tập 11 Cmùi hương 1 bao gồm lời giải (Thông hiểu)


Xem thêm: Cách Trị Hăm Háng Người Lớn An Toàn, Hiệu Quả, Cách Trị Hăm Háng Cho Người Lớn Bạn Nên Biết

Trắc nghiệm Ôn tập Hóa học tập 11 Chương 1 bao gồm giải đáp (Thông hiểu)


Trắc nghiệm Ôn tập Hóa học tập 11 Cmùi hương 1 gồm lời giải (Thông hiểu)

1012 lượt thi