Nhằm cung ứng ngân hàng thắc mắc với bài tập trắc nghiệm môn Tân oán lớp 11 giúp học viên rèn luyện vào quá trình học hành, nhansugioi.com ra mắt mang đến các em tư liệu bộ trắc nghiệm Toán thù 11. Tài liệu gồm 697 trang với các thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm Toán thù 11 bao gồm lời giải, được phân dạng theo từng bài học vào lịch trình Đại số và Giải tích 11 cùng Hình học tập 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11

*

Mục lục tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương thơm 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần trả.III. Sự trở nên thiên cùng đồ thị của hàm con số giác.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương thơm trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương thơm trình tan x = a.IV. Pmùi hương trình cot x = a.V. các bài tập luyện trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶPhường.I. Phương trình hàng đầu đối với một hàm con số giác.II. Phương thơm trình bậc nhất đối với sin x cùng cos x.III. Phương thơm trình bậc nhị so với một hàm con số giác.IV. Phương thơm trình đẳng cấp và sang trọng bậc hai đối với sin x và cos x.V. Phương thơm trình cất sin x ± cos x với sin x cos x.VI. các bài luyện tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢPhường – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Tóm tắt lí ttiết.II. Các dạng toán thù.III. các bài luyện tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢPhường. – TỔ HỢPhường.I. Tóm tắt triết lý.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. bài tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. bài tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP.. SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí tmáu.II. các bài luyện tập trắc ngihệm.2 CẤPhường. SỐ CỘNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.3 CẤPhường. SỐ NHÂN.I. Tóm tắt lí thuyết.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.Cmùi hương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí tngày tiết.II. các bài tập luyện trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Tóm tắt lí tmáu.II. bài tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Tóm tắt lí tmáu.II. Bài tập trắc nghiệm.Cmùi hương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí ttiết.II. các bài tập luyện trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. các bài tập luyện trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Tóm tắt lí tmáu.II. bài tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Tóm tắt định hướng.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Tóm tắt triết lý.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương thơm 1. PHÉPhường BIẾN HÌNH.1 PHÉPhường BIẾN HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.2 PHÉP.. TỊNH TIẾN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Tóm tắt lí ttiết.II. những bài tập trắc nghiệm.4 PHÉPhường. ĐỐI XỨNG TÂM.I. Tóm tắt lí ttiết.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.5 PHÉPhường QUAY.I. Tóm tắt lí ttiết.II. Những bài tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Những bài tập trắc nghiệm.7 PHÉP.. VỊ TỰ.I. Tóm tắt lí ttiết.II. những bài tập trắc nghiệm.8 PHÉP.. ĐỒNG DẠNG.I. Tóm tắt lí tngày tiết.II. bài tập trắc nghiệm.Chương 2. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Mlàm việc đầu về hình học không gian.II. Các đặc điểm chấp nhận.III. Điều kiện xác minh phương diện phẳng.IV. Hình chóp và tđọng diện.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG – HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Những bài tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG.I. Vị trí tương đối của con đường trực tiếp cùng phương diện phẳng.II. Điều kiện nhằm một mặt đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy với cùng 1 phương diện phẳng.III. Tính chất.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.I. Vị trí kha khá của hai mặt phẳng riêng biệt.II. Điều khiếu nại nhằm nhị mặt phẳng tuy nhiên tuy vậy.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ cùng hình vỏ hộp.V. Câu hỏi trắc nghiệm.Cmùi hương 3. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Soạn Văn Tiếng Nói Của Văn Nghệ, Soạn Bài Tiếng Nói Của Văn Nghệ (Trang 12)

1 VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN.I. Tóm tắt lí tmáu.II. Bài tập trắc nghiệm.2 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí tngày tiết.II. bài tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Tóm tắt lí ttiết.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.4 HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Tóm tắt lí tmáu.II. Những bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Tóm tắt định hướng.II. Những bài tập trắc nghiệm.

Tải tài liệu