Một mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ bao gồm kích thước AB = 4a, AD = 5a, AA’ = 3a. Mặt cầu trên bao gồm nửa đường kính bằng bao nhiêu?

A. ( frac5sqrt2a2 )

B. ( 2sqrt3a )

C. 6a

D. ( frac3asqrt22 )
Bạn đang xem: Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

*

Điện thoại tư vấn I là trọng tâm của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ lúc ấy bán kính mặt cầu nước ngoài tiếp hình vỏ hộp là

 ( R=IA=frac12AC’=frac12sqrtAB^2+AD^2+A"A^2=frac5asqrt22 )


Cho hình lăng trụ tam giác rất nhiều ABC.A’B’C’ bao gồm các cạnh phần đa bằng a. Tính diện tích S của khía cạnh cầu đi qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả chiều coa bằng 4, đáy ABC là tam giác cân nặng trên A với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích phương diện cầu nước ngoài tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác rất nhiều ABC.A’B’C’ bao gồm AA’ = 2a, BC = a. Gọi M là trung điểm của BB’. Bán kính phương diện cầu ngoại tiếp kân hận chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=a√3, BC = 2a, đường thẳng AC’ tạo ra cùng với khía cạnh phẳng (BCC’B’) một góc 30O (xem thêm mẫu vẽ mặt dưới). Tính diện tích S S của khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình lăng trụ vẫn cho
Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích kân hận cầu nước ngoài tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
Cho hình lăng trụ tam giác gần như ABC.A’B’C’ tất cả những cạnh phần đa bởi a. Tính diện tích S của phương diện cầu trải qua 6 đỉnh của hình lăng trụ đó
Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả chiều coa bởi 4, đáy ABC là tam giác cân tại A cùng với AB = AC = 2; BACˆ=120O. Tính diện tích khía cạnh cầu ngoại tiếp lăng trụ trên
Cho hình lăng trụ tam giác đầy đủ ABC.A’B’C’ bao gồm AA’ = 2a, BC = a. call M là trung điểm của BB’. Bán kính khía cạnh cầu ngoại tiếp khối chóp M.A’B’C’ bằng
Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ tất cả lòng ABC là tam giác vuông tại A, AB=a√3, BC = 2a, mặt đường trực tiếp AC’ chế tạo với khía cạnh phẳng (BCC’B’) một góc 30O (tham khảo mẫu vẽ mặt dưới). Tính diện tích S của khía cạnh cầu nước ngoài tiếp hình lăng trụ vẫn cho
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = 2a, AA’ = 3a. Thể tích kăn năn cầu nước ngoài tiếp hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là
*

Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a ở bên cạnh bởi b. Tính thể tích của khối cầu đi qua những đỉnh của lăng trụPrevious
hotline g(x) là một trong những nguim hàm của hàm số f(x)=ln(x−1). Cho biết g(2)=1 cùng g(3)=alnb trong những số đó a, b là những số nguyên dương khác nhau. Hãy tính quý hiếm của T=3a^2−b^2


Xem thêm: Thẻ: Kính Đeo Bảo Vệ Mắt Trước Màn Hình Vi Tính : Bảo Vệ Thị Lực Trước Màn Hình

Giả sử F(x) là một trong những nguyên ổn hàm của f(x)=ln(x+3)/x^2 làm thế nào cho F(−2)+F(1)=0. Giá trị của F(−1)+F(2) bằng