*Bạn đang xem: Cách làm bài tập toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5

Chương thơm 1: Ôn tập cùng bổ sung về phân số. giải toán tương quan mang lại tỉ lệ thành phần. bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: Khái niệm phân số • Ôn tập: Tính hóa học cơ bản của phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • Luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phxay cộng và phxay trừ hai phân số • Ôn tập: Phxay nhân với phxay chia nhì phân số • Hỗn số • Hỗn số (tiếp theo) • Luyện tập trang 14 • Luyện tập phổ biến trang 15 phần 1 • Luyện tập bình thường trang 15 phần 2 • Luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán thù • Ôn tập cùng bổ sung cập nhật về giải toán • Luyện tập trang 19 • Ôn tập với bổ sung về giải toán (tiếp theo) • Luyện tập trang 21 • Luyện tập bình thường trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo cân nặng • Luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-m2 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích S • Luyện tập trang 28 • Héc-ta • Luyện tập trang 30 • Luyện tập thông thường trang 3một phần 1 • Luyện tập chung trang 31 phần 2 • Luyện tập bình thường trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phnghiền tính với số thập phân


• Khái niệm số thập phân • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • Luyện tập trang 38 • Số thập phân bằng nhau • So sánh hai số thập phân • Luyện tập trang 43 • Luyện tập tầm thường trang 43 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân • Luyện tập trang 45 • Viết những số đo trọng lượng bên dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích bên dưới dạng số thập phân • Luyện tập phổ biến trang 47 • Luyện tập chung trang 48 phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 48 phần 2
II - Các phép tính với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phxay nhân • 4. Phxay chia

Cmùi hương 3: Hình học


• Hình tam giác • Diện tích hình tam giác • Luyện tập trang 88 • Luyện tập bình thường trang 89 - Phần 1 • Luyện tập bình thường trang 89 - Phần 2 • Hình thang • Diện tích hình thang • Luyện tập trang 94 • Luyện tập phổ biến trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • Luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • Luyện tập trang 100 • Luyện tập tầm thường trang 100 • Giới thiệu biểu vật dụng hình quạt • Luyện tập về tính chất diện tích • Luyện tập về tính chất diện tích (tiếp theo) • Luyện tập tầm thường trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập pmùi hương • Diện tích bao phủ và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • Luyện tập trang 110 • Diện tích bao bọc và diện tích toàn phần của hình lập pmùi hương • Luyện tập trang 112 • Luyện tập tầm thường trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối hận. Đề-xi-mét kân hận • Mét kân hận • Luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • Luyện tập bình thường trang 123 • Luyện tập chung trang 124 • Giới thiệu hình tròn. Giới thiệu hình cầu • Luyện tập bình thường trang 127 • Luyện tập phổ biến trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán thù chuyển động đều


• Bảng đơn vị đo thời hạn • Cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • Luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời gian với một số • Chia số đo thời gian mang lại một trong những • Luyện tập trang 137 • Luyện tập tầm thường trang 137
• Vận tốc • Luyện tập trang 139 • Quãng con đường • Luyện tập trang 141 • Thời gian • Luyện tập trang 143 • Luyện tập phổ biến trang 144 phần 1 • Luyện tập chung trang 144 phần 2 • Luyện tập phổ biến trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ nhiều năm với đo cân nặng • Ôn tập về đo độ nhiều năm cùng đo khối lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích S • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích S cùng đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phnghiền cùng • Phnghiền trừ • Luyện tập trang 160 • Phnghiền nhân • Luyện tập trang 162 • Phép chia • Luyện tập trang 164 • Luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phxay tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình • Luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích S, thể tích một số trong những hình • Luyện tập trang 169 • Luyện tập thông thường trang 169
• Một số dạng toán đang học tập • Luyện tập trang 17một phần 1 • Luyện tập trang 17một phần 2 • Luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu vật • Luyện tập thông thường trang 175 • Luyện tập bình thường trang 176 phần 1 • Luyện tập phổ biến trang 176 phần 2 • Luyện tập phổ biến trang 177 • Luyện tập thông thường trang 178 • Luyện tập thông thường trang 179


Xem thêm: Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Bằng Cách Phối Hợp Nhiều Phương Pháp

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán thù lớp 5 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ thành phần. bảng đơn vị chức năng đo diện tích S •Chương thơm 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân •Chương thơm 3: Hình học •Cmùi hương 4: Số đo thời hạn. Toán thù chuyển động gần như •Chương 5: Ôn tập