BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI THPT QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận thấy biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

 

b. Cách vẽ biểu đồ dùng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản vật dụng cá nhân hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà khuyến mãi Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà Tặng Bản thứ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà Tặng Bản vật cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà Tặng Kèm Bản vật cá nhân hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà khuyến mãi Bản đồ cá nhân hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng Bản vật dụng cá thể hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà Tặng Bản vật dụng cá thể hóa (Mã T-51)

c. Cách dấn xét biểu đồ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng kèm Bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng kèm Bản đồ gia dụng cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Những lỗi thường xuyên gặp mặt Khi vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà bộ quà tặng kèm theo Bản vật dụng cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng kèm Bản đồ gia dụng cá thể hóa (Mã T-34)

e. Nên dùng thước đo % (ko cần đem % x 3,6o), tránh việc dùng thước đo độ

 

g. lấy ví dụ minh họa cụ thể biểu thứ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi ngay Bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà khuyến mãi Bản vật cá thể hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản thứ cá nhân hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà khuyến mãi Bản thứ cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà khuyến mãi Bản đồ dùng cá thể hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng kèm Bản vật cá nhân hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng kèm Bản đồ gia dụng cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà Tặng Kèm Bản đồ vật cá nhân hóa (Mã T-03)

 

ví dụ như khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp với thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu vật thích hợp duy nhất biểu hiện cơ cấu diện tích S phương diện nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi tLong thuỷ sản của cả nước, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ tròn địa 9

Rút ra hồ hết nhấn xét cần thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa đường tròn:

*Tính tổ chức cơ cấu (%):

Áp dụng cách tính nhỏng bên trên, ta được bảng công dụng không hề thiếu sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích phương diện nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi tLong thuỷ sản

của toàn quốc, năm 2005 cùng năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp cùng thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi tất cả hổn hợp cùng thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng tổ chức cơ cấu 100% tương ứng nữa con đường tròn (1800).

-Do kia 1% tương ứng cung 1,80 của đường tròn.

*
" data-image-caption="Quà tặng Bản đồ gia dụng cá nhân hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://nhansugioi.com.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà Tặng Kèm Bản vật dụng cá nhân hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (cùng phân tích bảng số liệu):

Tổng diện tích phương diện nước nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam trường đoản cú 2005 – năm trước sút tự 948,8 xuống 738,2 ngàn ha, năm 2014 giảm 1,3 lần năm 2005, cầm cố thể:

+Diện tích phương diện nước ngọt tăng: vội vàng 1,1 lần (308,5 nghìn ha so với 288,2.000 ha)

+Diện tích phương diện nước mặn, lợ giảm: gấp 1,5 lần (660,6 nghìn ha đối với 429,7 ngàn ha)

Về quy mô diện tích S nước mặn, lợ luôn luôn cao hơn nữa diện tích phương diện nước ngọt, thế thể:

+Năm 2005: vội 2,3 lần (660,6 nghìn ha đối với 288,2 ngàn ha)

+Năm 2014: gấp 1,4 lần (429,7 nghìn ha đối với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chỉ chiếm lớn nhất: 97,7% cùng 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (bên dưới 2%), nuôi các thành phần hỗn hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm phần rất nhỏ dại, ít dịch chuyển.

+Đối với diện tích phương diện mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm to nhất: 80,0% và 84,5%, tuy thế bớt 165,3 ngàn ha.

Xem thêm: Làm Sao Để Giảm Bớt Lượng Sữa Mẹ, Cách Làm Giảm Bớt Lượng Sữa Mẹ Nhanh Nhất

-Nuôi cá chiếm phần hơi nhỏ dại, tăng nhanh: 26,8 ngàn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi tất cả hổn hợp, thuỷ sản khác chỉ chiếm hơi, sút nhanh: 92,4 ngàn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn bình thường, Diện tích mặt nước ngọt tăng hơi, chiếm phần đa phần là diện tích S nuôi cá; so với diện tích phương diện nước mặn, lợ nhiều hơn thế nữa diện tích mặt nước ngọt, đang sẵn có xu hướng bớt cùng chiếm chủ yếu là diện tích nuôi tôm.