Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mang đến 11.36 gam tất cả hổn hợp gồm fe feo fe2o3 fe3o4 phản ứng hêt với h2so4 quánh nóng dư thì chiếm được 2.016 lít so2là thuốc khử nhất và hỗn hợp X. Khô cạn hỗn hợp X thu được m g muối hạt than. tính m


*

Nung nóng 12,6 gam sắt kế bên không khí sau đó 1 thời gian thu được m gam hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 . Hỗn phù hợp này bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng (dư), chiếm được 4,2 lkhông nhiều khí SO2 (thành phầm khử tuyệt nhất, sống đktc). Tính m?

A. 15g

B. 9g

C.18g

D. 24g


*


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 11,36 gam tất cả hổn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết cùng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:

A.

Bạn đang xem: Cho 11.36 gam hỗn hợp fe feo fe2o3 fe3o4

49,09.

B. 34,36.

C. 35,50.

D. 38,72.

Xem thêm: Cách Chữa Bệnh Viêm Đường Tiết Niệu Ở Phụ Nữ, Cách Chữa Viêm Đường Tiết Niệu Ở Nữ Giới


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Quy thay đổi tất cả hổn hợp thành các thành phần hỗn hợp sắt (a mol) với O (b mol) =>56a + 16b = 11,36

Bảo toàn electron

*

Đáp án D


Đúng 0

Bình luận (0)

Hỗn thích hợp X bao gồm sắt, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3. Đem hòa hợp 14,4 gam hỗn hợp X trong lượng dư hỗn hợp H2SO4 đậm đặc, rét, có 6,72 lít khí SO2 độc nhất bay ra (đktc). Sau khi hoàn thành bội phản ứng, rước cô cạn hỗn hợp, chiếm được m gam muối hạt khan. Trị số của m là:

A. 48. 

B. 44. 

C. 40. 

D. 5


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Quy hỗn hợp X về dạng Fe và O.

=> mX = 56nsắt + 16nO = 14,4g (1)

- khi X + H2SO4: Bảo toàn e: 3nFe = 2nO + 2nSO2

=> 3nsắt – 2nO = 2.6,72: 22,4 = 0,6 mol (2)

Từ (1,2) => nsắt = 0,24; nO = 0,06 mol

Vậy muối hạt trong dung dịch sau bội phản ứng sẽ là: 0,12 mol Fe2(SO4)3

=> mFe2(SO4)3 = 0,12.400 = 48g


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết cùng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất làm việc đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 35,50

B. 34,36

C. 49,09

D. 38,72


Lớp 11 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Coi như các thành phần hỗn hợp bao gồm sắt, FeO, Fe2O3, Fe3O4 có gồm x mol sắt với y mol O

Ta bao gồm 56x+16y= 11,36 (1)

Ta bao gồm nNO= 0,06 mol

QT đến e :

sắt → Fe3++ 3e

x 3x mol

QT thừa nhận e :

O+ 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18←0,06

Theo ĐL BT electron thì : ne cho= ne nhấn đề nghị 3x= 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta bao gồm x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn ngulặng tố Fe tất cả nFe(NO3)3= nFe= x= 0,16 mol→ mFe(NO3)3=38,72 gam

Đáp án D


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm sắt, FeO, Fe 2 O 3 và sắt 3 O 4 làm phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO (thành phầm khử độc nhất vô nhị ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản nghịch ứng được m gam muối hạt khan. Giá trị m là

A. 34,36 gam

B. 35,50 gam

C. 49,09 gam

D. 38,72 gam


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
nhansugioi.com