Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được một,344 lít khí NO (sản phẩm khử nhất sinh hoạt đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X sau phản nghịch ứng được m gam muối hạt khan. Giá trị m là:

Pmùi hương pháp giải

- vận dụng phương thức qui đổi ngulặng tử

Qui đổi 11,36 gam các thành phần hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.Bạn sẽ xem: Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm fe, feo, fe2o3 cùng fe3o4 bội phản ứng không còn vớ

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- áp dụng cách làm giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10)

Cách 1: vận dụng phương pháp qui thay đổi nguyên ổn tử

Qui thay đổi 11,36 gam hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e:(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: vận dụng cách làm giải nhanh hao.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray)

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: d

...

*

*

*

*

*

Câu hỏi liên quan

Nung m gam bột sắt vào oxi chiếm được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hoà chảy không còn hỗn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư thoát ra 0,56 lkhông nhiều NO (đktc) là thành phầm khử tuyệt nhất. Giá trị m là:

Vào chũm kỷ XVII những bên khoa học đã đưa được một mẩu Fe ngulặng chất từ các mảnh vỡ của thiên thạch. Sau Lúc đưa về chống phân tích vì bảo quản không xuất sắc cho nên nó bị oxi biến thành m gam hóa học rắn X có sắt và các oxit của nó. Để xác định khối lượng của mẩu sắt thì những công ty kỹ thuật đang mang lại m gam chất rắn X trên vào vào dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được khí NO độc nhất cùng dung dịch muối Y. Cô cạn hỗn hợp muối hạt Y trọng lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng Fe ngulặng hóa học kia có khối lượng là:

Cho 11,36 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm sắt, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bội nghịch ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị sinh sống đktc) với hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X sau làm phản ứng được m gam muối hạt khan. Giá trị m là:

Nung 8,4 gam Fe vào không gian, sau phản nghịch ứng chiếm được m gam X tất cả sắt, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tung m gam các thành phần hỗn hợp X bởi HNO3 dư, thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử độc nhất. Giá trị m là:

Nung m gam sắt vào không gian, sau đó 1 thời gian ta nhận được 11,2 gam hỗn hợp hóa học rắn X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà chảy hết 11,2 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được 2,24 lkhông nhiều khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử độc nhất. Giá trị m là:

Hoà rã hết m gam tất cả hổn hợp X tất cả sắt, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 quánh lạnh thu được 4,48 lkhông nhiều khí màu nâu độc nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 145,2 gam muối bột khan, cực hiếm m là:

Hoà chảy trọn vẹn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, rét thu được dung dịch Y với 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần Tỷ Lệ về trọng lượng của oxi trong hỗn hợp X với trọng lượng muối hạt trong hỗn hợp Y lần lượt là:

Để khử trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 yêu cầu 0,05 mol H2. Mặt không giống hoà tan trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X vào dung dịch H2SO4 quánh rét thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

Hỗn phù hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà rã không còn vào dung dịch Y bao gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư chiếm được hỗn hợp Z. Nhỏ ung dung hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho đến khi xong xuôi thông hơi NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 đề nghị dùng và thể tích khí thoát ra làm việc đktc là:

Nung x mol sắt cùng 0,15 mol Cu vào không gian một thời gian chiếm được 63,2 gam hỗn hợp hóa học rắn. Hoà chảy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp hóa học rắn bên trên bởi H2SO4 sệt, rét, dư thu được dung dịch Y cùng 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là

Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng không còn cùng với dung dịch HNO3 loãng, thu được một,344 lkhông nhiều NO (đktc) cùng hỗn hợp Z. Dung dịch Z tổng hợp tối nhiều 5,04 gam sắt hiện ra khí NO. Biết trong số phản nghịch ứng, NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5. Số mol HNO3 sẽ bội phản ứng là

Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X có FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi hỗn hợp H2SO4 sệt lạnh, dư. Sau phản bội ứng chiếm được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử độc nhất, đktc) và hỗn hợp cất 6,6 gam hỗn hợp muối hạt sunfat. Phần trăm cân nặng của Cu vào X là

Cho 52 gam hỗn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), phản bội ứng trọn vẹn nhận được 2,24 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất), dung dịch M đựng 108 gam 2 muối hạt sunfat và 1,6 gam chất rắn không tung chỉ gồm một sắt kẽm kim loại. Giá trị của m là

Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeS, FeS2 và S bằng HNO3 lạnh dư chiếm được 9,072 lkhông nhiều khí màu nâu tốt nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) cùng hỗn hợp Y. Chia hỗn hợp Y thành 2 phần cân nhau.

Phần 1 cho tính năng cùng với hỗn hợp BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 rã trong dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z vào bầu không khí mang lại trọng lượng ko thay đổi được a gam chất rắn.

Xem thêm: Cơ Quan Sinh Dục Nữ Bị Thâm, Vì Sao Môi Lớn Bị Thâm Và Dài

Giá trị của m cùng a thứu tự là:

Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì cần 2,52 lkhông nhiều oxi cùng thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Mặt không giống mang đến 6,48 gam X chức năng hỗn hợp HNO3 rét dư thu được V lít khí gray clolor tốt nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho hỗn hợp Y chức năng cùng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là:

Hỗn đúng theo X tất cả Fe3O4, CuO, Al, trong số đó oxi chỉ chiếm 25% trọng lượng. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X (to), sau một thời hạn nhận được chất rắn Y cùng các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tung hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 loãng dư nhận được hỗn hợp cất 3,08m gam muối bột cùng 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m sớm nhất với mức giá trị làm sao dưới đây ?

Hòa tan hết a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% so với lượng buộc phải dùng) thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X nhận được b gam kết tủa. Biết thành phầm khử của N+5

là khí NO độc nhất, các bội phản ứng đa số xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về quan hệ giữa a cùng b là


Cơ quan công ty quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội


Giấy phxay cung ứng hình thức social trực đường số 240/GP.. – BTTTT vì Sở Thông tin cùng Truyền thông.