Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 4,48 lít khí CO (nghỉ ngơi đktc) từ tốn trải qua ống sứ đọng đựng 8 gam một oxit sắt cho đến lúc làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Khí nhận được sau bội nghịch ứng bao gồm tỉ khối hận đối với hiđro bởi đôi mươi. Xác định bí quyết của oxit sắt cùng Xác Suất thể tích của khí C O 2 trong các thành phần hỗn hợp khí sau bội nghịch ứng.

Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co từ từ đi qua ống sứ


*

*


Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (ngơi nghỉ đktc) nhàn nhã trải qua ống sđọng nung rét đựng 8 gam một oxit sắt cho đến lúc bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Khí chiếm được sau phản ứng có tỉ kăn năn so với hiđro bởi đôi mươi. Công thức của oxit sắt và xác suất thể tích của khí C O 2 vào hỗn hợp khí sau bội phản ứng là

A. F e 2 O 3 ; 65 %

B. F e 3 O 4 ; 75 %

C. F e O ; 75 %

D. F e 2 O 3 ; 75 %


Cho 5,376 lkhông nhiều khí CO (sinh hoạt đktc) rảnh trải qua ống sđọng nung rét đựng 10,44 gam một oxit sắt cho đến khi làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Khí chiếm được sau bội phản ứng bao gồm tỉ kăn năn so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit Fe với Xác Suất thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là

A. FeO; 75%.

B. Fe2O3; 75%.

C. Fe2O3; 65%.

D. Fe3O4; 75%.


Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam tất cả hổn hợp X gồm sắt với FexOy, nung lạnh. Sau lúc làm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 64 gam chất rắn Y vào ống sđọng và 11 phần 2 lít hỗn hợp khí tất cả tỉ khối đối với hiđro là trăng tròn,4. Giá trị của m là

A. 65,6.

B. 72,0.

C. 70,4.

D. 66,5.


Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (đktc) bội phản ứng cùng với 8 gam một oxit kim loại, sau thời điểm bội nghịch ứng trọn vẹn, nhận được m gam kim loại với tất cả hổn hợp khí tất cả tỉ khối hận so với H2 là trăng tròn. Giá trị của m là

A. 7,2. 

B. 3,2. 

C. 6,4. 

D. 5,6.


Dẫn lượng khí CO dư trải qua ống sđọng đựng m gam oxit sắt tự nung lạnh. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thì chiếm được 5,88 gam Fe. Giá trị của m là

A. 12,18.

B. 8,40.

C. 7,31.

D. 8,12.


Dẫn lượng khí CO dư trải qua ống sđọng đựng m gam oxit sắt từ nung lạnh. Sau lúc phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được 5,88 gam Fe. Giá trị của m là

A. 12,18.

B. 8,40.

C. 7,31

D. 8,12.


Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (đktc) phản bội ứng cùng với 8 gam một oxit kim loại, sau thời điểm phản bội ứng trọn vẹn, chiếm được m gam kim loại với tất cả hổn hợp khí gồm tỉ kăn năn cùng với H2 là 20. Giá trị của m là

A. 5,6.

B. 5,6.

C. 3,2.

D. 6,4.


Cho 4,48 lít khí CO (đktc) bội phản ứng cùng với 8 gam một oxit sắt kẽm kim loại, sau thời điểm bội nghịch ứng hoàn toàn, chiếm được m gam sắt kẽm kim loại và hỗn hợp khí gồm tỉ kân hận cùng với H2 là đôi mươi. Giá trị của m là

A. 5,6.

B. 5,6.

C. 3,2.

D.

Xem thêm: 7 Cách Giúp Trẻ Sơ Sinh Ngủ Ngon Cực Đơn Giản, 10 Mẹo Giúp Bé Sơ Sinh Ngủ Ngon, Không Quấy Khóc

 6,4.


Cho thong thả V lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí CO, H2 đi qua ống sứ đọng đựng 16,8 gam hỗn hợp 3 oxit CuO, Fe2O3, Al2O3. Sau phản nghịch ứng hoàn toàn nhận được tất cả hổn hợp khí với hơi nặng trĩu rộng hỗn hợp CO, H2 ban đầu 0,32g. Giá trị của V và trọng lượng hóa học rắn còn sót lại trong ống sứ sau khoản thời gian nung lạnh lần lượt là