Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho Ca vào hỗn hợp Na2CO3 đang xảy ra hiện tượng kỳ lạ gì?

A.

Bạn đang xem: Cho ca vào dung dịch na2co3

Ca khử Na+ thành Na, hỗn hợp mở ra kết tủa trắng CaCO3

B. Ca tính năng với nước, bên cạnh đó dung dịch đục bởi vì Ca(OH)2 không nhiều tan

C. Ca tan trong nước sủi bong bóng khí H2, hỗn hợp xuất hiện thêm kết tủa Trắng CaCO3

D. Ca khử Na+ thành Na, Na tính năng cùng với nước tạo ra H2 cất cánh khá, dung dịch xuất hiện kết tủa trắngCho dung dịch Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 sẽ

A. Có kết tủa White.

B. Có bong bóng khí bay ra.

C. Có kết tủa white với bọt bong bóng khí.

D. Không tất cả hiện tượng gì.


*

Cho dung dịch Ca(OH)2 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 sẽ

A. gồm kết tủa trắng.

B. tất cả bọt bong bóng khí thoát ra.

C. bao gồm kết tủa White và bọt khí.

D. không có hiện tượng gì.


Bài 6 Phản ứng nào xẩy ra Khi cho: a. Ca tính năng cùng với hỗn hợp Na2CO3 b. Ba tác dụng cùng với hỗn hợp NaHSO4 c. Na tính năng với dung dịch AlCl3


a)

$Ca + 2H_2O o lớn Ca(OH)_2 + H_2$$Ca(OH)_2 + Na_2CO_3 khổng lồ CaCO_3 + 2NaOH$b)

$Ba + 2H_2O lớn Ba(OH)_2 + H_2$$2NaHSO_4 + Ba(OH)_2 o lớn BaSO_4 + Na_2SO_4 + 2H_2O$c)

$2Na + 2H_2O lớn 2NaOH + H_2$$AlCl_3 + 3NaOH lớn Al(OH)_3 + 3NaCl$

cũng có thể xẩy ra : $Al(OH)_3 + NaOH o NaAlO_2 + 2H_2O$


(a.)

(Ca+2H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2+H_2)

(Caleft(OH ight)_2+Na_2CO_3 ightarrow CaCO_3+2NaOH)

(b.)

(Ba+2H_2O ightarrow Baleft(OH ight)_2+H_2)

(Baleft(OH ight)_2+2NaHSO_4 ightarrow BaSO_4+Na_2SO_4+H_2O)

(c.)

(Na+H_2O ightarrow NaOH+dfrac12H_2)

(AlCl_3+3NaOH ightarrow Alleft(OH ight)_3+NaCl)

(NaOH+Alleft(OH ight)_3 ightarrow NaAlO_2+2H_2O)


Tất cả pư đa số xẩy ra. Nhưng vì là KL kiềm đề xuất trc Khi pư với dd muối bột thì chúng pư vs nước vào dd trước

a) Ca+2H2O-->Ca(OH)2+2H2

Ca(OH)2+Na2CO3-->CaCO3+2NaOH

b) Ba+2H2O-->Ba(OH)2+2H2

Ba(OH)2+2NaHSO4-->BaSO4+Na2SO4+2H2O

c) 2Na+2H2O-->2NaOH+H2

3NaOH+AlCl3--->Al(OH)3+3NaCl


(1) Nhỏ hỗn hợp Na3PO4 vào ống nghiệm cất dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện thêm kết tủa tiến thưởng, thêm tiếp hỗn hợp HNO3 dư vào ống nghiệm bên trên chiếm được dung dịch nhìn trong suốt.

(3) Cho nhàn rỗi hỗn hợp H2S vào hỗn hợp FeCl2 thấy xuất hiện thêm kết tủa Black.

(5) Ống nghiệm đựng hỗn hợp gồm anilin và hỗn hợp NaOH gồm xảy ra hiện tượng kỳ lạ tách bóc lớp các hóa học lỏng.

(7) Cho fomanđehit công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp A g N O 3 / N H 3 thấy lộ diện lớp sắt kẽm kim loại sáng sủa nlỗi gương dính vào thành ống nghiệm, đem dung dịch sau bội phản ứng mang lại phản nghịch ứng cùng với dung dịch HCl dư thấy sủi bọt bong bóng khí.

Số nghiên cứu xảy ra hiện tượng lạ đúng là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

(1) Đúng. Kết tủa xoàn Ag3PO4 rã vào axit HNO3.

(3) Sai. H2S không tạo nên kết tủa với Fe2+

(4) Sai. Kết tủa White Zn(OH)2 tan vào axit HCl.

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Thực hiện các thí nghiệm sau làm việc ĐK thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch NaOH.

(b) Cho kim loại Na vào nước.

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(d) Cho NH4Cl vào dung dịch NaOH.

(e) Cho bột Zn vào hỗn hợp HNO3.

Số thể nghiệm xảy ra làm phản ứng oxi hóa – khử là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn A.


Đúng 0

Bình luận (0)

Thực hiện tại những xem sét sau sinh sống ĐK thường:

(a) Sục khí H2S vào dung dịch NaOH.

(b) Cho sắt kẽm kim loại Na vào nước.

(c) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(d) Cho NH4Cl vào dung dịch NaOH.

(e) Cho bột Zn vào dung dịch HNO3.

Số phân tách xẩy ra phản ứng thoái hóa – khử là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

3.

(b) (c) (e)


Đúng 0

Bình luận (0)

Thực hiện các thí điểm sau ngơi nghỉ ĐK thường:

(a) Sục khí H 2 S vào hỗn hợp NaOH;

(b) Cho kim loại Na vào nước;

(c) Sục khí C l 2 vào hỗn hợp C a ( O H ) 2 ;

(d) Cho NH4Cl vào hỗn hợp NaOH;

(e) Cho bột Zn vào hỗn hợp H N O 3

Số thí điểm xảy ra phản bội ứng thoái hóa – khử là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Thực hiện những thí nghiệm sau sinh hoạt điều kiện thường

(a) Sục khí H2S vào hỗn hợp NaOH.

(b) Cho kim loại Na với nước.

(c) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp Ca(OH)2.

(d) Trộn hỗn hợp NH4Cl cùng với hỗn hợp NaOH.

(e) Cho bột Zn vào dung dịch HNO3.

(f) Trộn dung dịch FeCl2 với dung dịch AgNO3 dư.

Số thể nghiệm xảy ra phản ứng lão hóa – khử là :

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn B

(b) Cho sắt kẽm kim loại Na và nước.

(c) Sục khí Cl2 vào hỗn hợp Ca(OH)2

(e) Cho bột Zn vào dung dịch HNO3.

(f) Trộn hỗn hợp FeCl2 cùng với hỗn hợp AgNO3 dư


Đúng 0

Bình luận (0)

Thực hiện những nghiên cứu sau sống ĐK thường

(a) Sục khí H2S vào hỗn hợp NaOH.

(b) Cho kim loại Na cùng nước.

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(d) Trộn hỗn hợp NH4Cl với dung dịch NaOH.

(e) Cho bột Zn vào dung dịch HNO3.

(f) Trộn hỗn hợp FeCl2 cùng với dung dịch AgNO3 dư.

Số phân tích xảy ra phản nghịch ứng thoái hóa – khử là :

A. 3. 

B. 4.

C. 2

D.

Xem thêm: Bảy Lý Do Trẻ Sơ Sinh Hay Khóc Thét Lên Là Vấn Đề Gì? Phải Làm Sao

5


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

 4 phân tích xẩy ra phản nghịch ứng oxi hóa – khử là (b), (c), (e), (f).


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nhansugioi.com