Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X đựng các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lkhông nhiều H2 (sinh hoạt đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là:
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml dung dịch x

$left. egingatheredn_H^ + (HCl) = 0,25.1 = 0,25(mol) hfill \n_H^ + (H_2SO_4) = 0,25.0,5.2 = 0,25(mol) hfill \ endgathered ight},,n_H_(X)^ + = 0,25 + 0,25 = 0,5mol$

$n_H_2 = dfrac5,3222,4 = 0,2375(mol)$

Bảo toàn ngulặng tố H ta có: (n_H^ + ) dư = (n_H^ + + 2n_H_2) 

=>

$n_H^ + (Y) = 0,5 - 0,475 = 0,025(mol),, Rightarrow = dfrac0,0250,250 = 0,1 = 10^ - 1(mol/lít)$

→ pH = 1 


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho hàng các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học năng lượng điện li yếu là


Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M fan ta khẳng định được mật độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong các muối bột sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, các muối hạt có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong các hỗn hợp sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch gồm môi trường xung quanh axit ?


Cho hàng các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong hàng vừa làm phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản bội ứng được với dung dịch NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Kân hận lượng hóa học rắn khan Lúc cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một hỗn hợp cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ với b mol $SO_4^2 - $. Tổng khối lượng muối hạt chảy gồm trong dung dịch là 62,3 gam. Giá trị của a và b lần lượt là


Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). khi cô cạn hỗn hợp lượng muối hạt khan chiếm được là


lúc mang lại 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl nhận được hỗn hợp có đựng 6,525 gam hóa học rã. Nồng độ mol của HCl trong hỗn hợp sẽ dùng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X đựng các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lkhông nhiều H2 (sinh hoạt đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là:


Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (bao gồm H2SO4 0,0375 M cùng HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, quý giá pH của hỗn hợp X là:


Trộn 200 ml dd các thành phần hỗn hợp bao gồm HNO3 0,3M cùng HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd có pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước đề nghị cấp dưỡng 15 ml dung dịch axit HCl bao gồm pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit có pH = 3 là:


Trộn V1 lít hỗn hợp HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch bao gồm pH = 8. Tỉ lệ V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml hỗn hợp đựng bên cạnh đó Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. pH của hỗn hợp thu được:


Có 4 hỗn hợp trong veo, từng dung dịch chỉ cất 1 cation với 1 anion trong những những ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các hỗn hợp đó là:


Xét phương thơm trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o lớn extH_ ext2 extS$. Đây là pmùi hương trình ion thu gọn của phản ứng


Cho các phản nghịch ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch chiếm được khi trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH gồm Ka = 10-4,76.


Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ cần sử dụng thêm quỳ tím thì hoàn toàn có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với dung dịch axit khỏe mạnh HNO3 0,1M nếu làm lơ sự điện li của nước thì Đánh Giá như thế nào sau đó là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải kết hợp vào nước rất nhiều muối làm sao, từng nào mol ?


*

Cơ quan lại nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát
Xem thêm: Chi Tiết Lịch Khám Thai Chuẩn Cho Bà Bầu Và Phụ Nữ Mang Thai

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT vày Sở Thông tin với Truyền thông.