Nếu một phương diện phẳng đựng một mặt đường thẳng vuông góc với cùng một mặt phẳng khác thì nhì khía cạnh phẳng vuông góc với nhau.

Bạn đang xem: Chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc

c) Tính chất

- Nếu nhì mặt phẳng vuông góc với nhau thì phần nhiều mặt đường trực tiếp phía bên trong khía cạnh phẳng này vuông góc cùng với giao đường đều vuông góc với mặt phẳng cơ.

- Nếu nhì mặt phẳng (left( Phường. ight),left( Q ight)) vuông góc với nhau với (A in left( P ight)) thì con đường trực tiếp (a) qua (A) với vuông góc cùng với (left( Q ight)) vẫn nằm trong (left( Phường. ight)).

- Nếu hai phương diện phẳng giảm nhau cùng thuộc vuông góc cùng với mặt phẳng máy bố thì giao con đường của bọn chúng cũng vuông góc cùng với khía cạnh phẳng trang bị bố.

- Qua đường trực tiếp (a) ko vuông góc với phương diện phẳng (left( Q ight)), bao gồm độc nhất một mặt phẳng (left( Phường ight)) vuông góc cùng với (left( Q ight)).

2. Bài tân oán về tình dục vuông góc

a) Chứng minch nhì khía cạnh phẳng vuông góc

Phương thơm pháp chung:

Tìm một con đường thẳng (a) phía trong khía cạnh phẳng (left( Phường ight)) nhưng (a ot left( Q ight)).


Ví dụ: Cho tứ đọng diện (ABCD) gồm (AB ot left( BCD ight)). Hotline (E) là hình chiếu của (B) bên trên (CD). Chứng minc (left( ABE ight) ot left( ACD ight)).

Giải:

*

Để minh chứng (left( ACD ight) ot left( ABE ight)) ta đã tìm một con đường trực tiếp trong mặt phẳng này nhưng mà nó vuông góc với mặt phẳng tê.

Thật vậy,

Ta có: (AB ot left( BCD ight) Rightarrow AB ot CD).

Lại gồm (BE ot CD) bắt buộc (CD ot left( ABE ight)).

Mà (CD subphối left( ACD ight)) phải (CD) đó là con đường trực tiếp phía bên trong mặt phẳng (left( ACD ight)) cơ mà vuông góc cùng với (left( ABE ight)).

Vậy (left( ACD ight) ot left( ABE ight)).

b) Chứng minh con đường trực tiếp vuông góc mặt phẳng

Phương pháp chung:

Ngoài một trong những cách thức kể từ bài bác trước, ta có thể áp dụng thêm một trong các phương pháp dưới đây:

+) Chứng minch (a subset left( Q ight)) với (left( Q ight) ot left( P.. ight)) và (a) vuông góc cùng với giao con đường của (left( P. ight)) cùng (left( Q ight)).

Xem thêm: Khi Nào Cảm Nhận Được Thai Máy ) Từ Tuần Bao Nhiêu? Những Thông Tin Mẹ Bầu Cần Biết Về Thai Máy

+) Chứng minch (a) là giao tuyến của nhị mặt phẳng (left( Q ight),left( R ight)) nhưng mà cùng vuông góc cùng với (left( Phường. ight)).