Xem toàn cục tư liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp cho bạn giải các bài xích tập trong sách giáo khoa tân oán, học tập tốt tân oán 7 sẽ giúp đỡ các bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp với thích hợp súc tích, có mặt kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào cuộc sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán thù 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Tân oán 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ
dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhì số hữu tỉ âm. lấy ví dụ như

*
.