Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: Điền vào ô trống (…) cho mê thích hợp:
*
A. 3x B. 2x C. 4x D. 5xCâu 2: Rút ít gọn phân thức:
*
được hiệu quả là:
*
Câu 3: Mẫu thức tầm thường của nhì phân thức
*
A. 6(x – 1)2 B. x(x – 1)2C. 6x(x – 1) D. 6x(x – 1)2Câu 4: Tổng hai phân thức
*
Câu 5: Phép nhân phân thức
*
Câu 6: Giá trị của phân thức
*
A. 10 B. đôi mươi C.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 2Xem thêm: Cách Sử Dụng Nhân Sâm Khô Hàn Quốc Hiệu Quả Không Phải Ai Cũng Biết

20/21 D. 15/19Phần tự luận (7 điểm)Bài 1: (2 điểm) Rút gọn gàng biểu thức:
*
Bài 2: (2 điểm) Cho biểu thức:
*
a) Tìm ĐK xác định của P..b) Tính quý giá của P.., khi x = 5.Bài 3: (2 điểm) Chứng minc rằng:
*
Bài 4: (1 điểm) Rút ít gọn gàng biểu thức:
*

Phần trắc nghiệm (3 điểm)Câu 1: ACâu 2: CCâu 3: DCâu 4: ACâu 5: DCâu 6: CPhần từ bỏ luận (7 điểm)Bài 1 (2 điểm)a) Điều kiện: x ≠ 0 cùng x ≠ ±1.
*
b) Điều kiện: y ≠ 0 cùng x ≠ ±y.
*
Bài 2 (2 điểm)a) Điều kiện: x2 - 49 ≠ 0 với x2 + 7x ≠ 0.Ta có: x2 - 49 = (x - 7)(x + 7); x2 + 7x = x(x + 7).Vậy: x - 7 ≠ 0; x + 7 ≠ 0 với x ≠ 0 ⇒ x ≠ ±7 cùng x ≠ 0.b)
*
khi x = 5, ta có:
*
Bài 3 (2 điểm)Biến thay đổi vế trái (VT) ta được:
*
Bài 4: (1 điểm)
*