Đề soát sổ 1 ngày tiết Tân oán 9 Cmùi hương 4 Đại số (Đề 4)

Đề 4:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(2;-1) thì thông số a là:

A.a = 1/3 B. a = -một nửa C .a = -1/4 D.a = 1/2

Câu 2: Cho phương thơm trình x2 + (m + 2)x + m = 0. Giá trị của m để phương trình bao gồm 2 nghiệm cùng âm là:

A. m > 0 B. m Câu 3: Trong những phương trình dưới đây pmùi hương trình nào là phương trình bậc nhị ẩn x?

A. x3- 2x2+ 1 = 0 B.x(x2 - 1) = 0

C.-3x2 - 4x + 7 = 0 D.x4 - 1 = 0

Câu 4: Pmùi hương trình làm sao sau đây gồm nhì nghiệm phân biệt?

A. x2 + 4 = 0 B. x2 - 4x + 4 = 0

C. x2- x + 4 = 0 D. 2x2+ 5x - 7 = 0

Câu 5: Biết tổng nhị nghiệm của pmùi hương trình bởi 5 và tích nhì nghiệm của phương trình bằng 4. Phương thơm trình bậc nhì đề xuất lập là:

A. x2 - 4x + 5 = 0 B. x2 - 5x + 4 = 0

C. x2- 4x + 3 = 0 D. x2- 5x + 4 = 0

Câu 6: Cho parabol (P): y = x2/4 cùng con đường thẳng (d): y = -x - 1. Tọa độ giao điểm của (P) với (d) là:

A. (-2;1) B. (-2;-1) C.(-3;2) D.(2;-3)

II. Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm) Cho hàm số y= - x2 (P) với mặt đường trực tiếp (d): y = 2mx - 5

a) Vẽ đồ vật thị (P) của hàm số y = - x2

b) Chứng tỏ rằng cùng bề mặt phẳng Oxy mặt đường thẳng (d) cùng parabol (P) luôn luôn giảm nhau tại nhị điểm riêng biệt. Tìm tọa độ hai giao lúc m = 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 4 đại số 9

Bài 2: (2,5 điểm) Cho pmùi hương trình bậc nhị x2 + 4x + m = 0 (1)

a) Giải phương thơm trình (1) khi m = -5.

b) Xác định m để phương trình (1) bao gồm nghiệm kxay.

c) Xác định m để phương trình (1) gồm hai nghiệm x1và x2 vừa lòng x12 + x22 = 10.

Bài 3: (2 điểm) Cho phương thơm trình x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0.

a) Với quý hiếm nào của m thì phương thơm trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt

b) hãy tìm 1 hệ thức contact giữa 2 nghiệm ko phụ thuộc vào vào quý giá của m

Đáp án cùng thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.A

II. Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1:

a) Lập báo giá trị:

x

-2

-1

0

1

2

y = -x2

-4

-1

0

-1

-4

Đồ thị hàm số y = -x2 là 1 trong mặt đường parabol nằm phía dưới trục hoành, dấn trục Oy có tác dụng trục đối xứng, thừa nhận cội O (0; 0) làm đỉnh và là điểm tối đa.

Xem thêm: Khoảng Cách Giữa 2 Lần Nội Soi Dạ Dày Bao Lâu Một Lần, Nên Nội Soi Dạ Dày Bao Lâu Một Lần

*

b) Pmùi hương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

-x2 = 2mx - 5 ⇔ x2 + 2mx - 5 = 0

Δ"= m2 + 5 với m ∈ R

Vậy xung quanh phẳng Oxy mặt đường thẳng (d) với Parabol (P) luôn luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt.

lúc m = 2, phương thơm trình hoành độ giao điểm của (P) cùng (d) là:

-x2 = 4x - 5 ⇔ x2 + 4x - 5 = 0

Δ = 42 - 4.1.(-5) = 36

⇒ Pmùi hương trình tất cả 2 nghiệm

*

Vậy tọa độ hai giao điểm là M(1;-1) cùng N(-5;-25)

Bài 2:

a) Lúc m = -5 ta được phương thơm trình x2+ 4x - 5 = 0

Ta bao gồm a + b + c = 1 + 4 + (-5) = 0 phải phương trình gồm nhì nghiệm phân minh là x1 = 1; x2 = c/a = (-5)/1 = -5