Với ước muốn đem đến mang đến các bạn học viên lớp 8 gồm thêm các tài liệu tiếp thu kiến thức môn Hóa học tập, nhansugioi.com xin reviews tài liệu những bài tập trắc nghiệm môn Hóa học tập Chương thơm V.

Hi vọng, với bài xích tập trắc nghiệm cmùi hương 5 Hiđro - nước các bạn gồm thêm các tài liệu học hành hữu ích, nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng về tính chất của hiđro, phản nghịch ứng thoái hóa - khử, phân các loại các nhiều loại bội phản ứng vẫn học tập nhằm đã có được kết quả cao trong số bài bác soát sổ, bài xích thi học tập kì II sắp tới đây. Sau đây là văn bản cụ thể, mời chúng ta thuộc tham khảo cùng mua bài tập tại phía trên.

các bài luyện tập trắc nghiệm môn Hóa học tập lớp 8 Chương V

Sử dụng dữ kiện sau cho câu tiên phong hàng đầu, 2

Cho 48 g CuO chức năng cùng với khí H2 khi đun nóng

Câu 1:Thể tích khí H2 (đktc) cho phản bội ứng trên là:
Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 8 chương 5

A. 11,2 lít

B. 13,44 lít

C. 13,88 lít

D. 14,22 lít

Câu 2: Khối hận lượng đồng chiếm được là:

A. 38,4 g

B. 32,4 g

C. 40,5 g

D. 36,2 g

Sử dụng dữ khiếu nại sau mang lại câu số 3,4

Cho khí H2 tính năng cùng với Fe2O3 nấu nóng nhận được 11,2 g Fe

Câu 3: Khối lượng Fe2O3 đang ttê mê gia phản nghịch ứng là:

A. 12 g

B.13 g

C.15 g

D.16 g

Câu 4: Thể tích khí H2 (đktc) sẽ tđắm say gia phản nghịch ứng là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 6,72 lít

D. 4,48 lít

Câu 5: Các phản nghịch ứng mang đến tiếp sau đây, phản ứng làm sao là phản bội ứng oxi hoá- khử?

A. CO2 + NaOH ->NaHCO3

B. CO2 + H2O -> H2CO3

C. CO2+ 2Mg ->2MgO + C

D. CO2+ Ca(OH)2-> CaCO3 + H2O

Sử dụng dữ kiện sau mang đến câu số 6,7

Cho 13 g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl

Câu 6: Thể tích khí H2 (đktc) thu được là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Câu 7: Chất còn dư sau phản nghịch ứng là:

A. Zn

B. HCl

C. 2 hóa học vừa hết

D. Không xác minh được

Câu 8: Đốt hỗn hợp tất cả 10 m1 khí H2 cùng 10 ml khí O2. Khí nào còn dư sau phản ứng?


A. H2 dư

B. O2 dư

C. 2 Khí vừa hết

D. Không xác định được

Câu 9: Axit là đa số chất tạo cho quì tím đưa sang trọng màu sắc nào trong các các màu mang lại bên dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác minh được

Câu 10: Trong các chất dưới đây, hóa học làm quì tím hoá đỏ là:

A. Nước

B. Rượu(cồn)

C. Axit

D. Nước vôi

Câu 11: Phản ứng hoá học trong các số ấy những hóa học tsi mê gia và sản phẩm ở trong 4 các loại chất vô cơ: oxit, axit, bazơ, muối là bội nghịch ứng nào bên dưới đây?

A. Phản ứng hoá hợp

B. Phản ứng phân huỷ

C. Phản ứng thế

D. Phản ứng trung hòa

Câu 12: Một số hoá hóa học được đặt lên trên 1 ngăn tủ bao gồm khung bởi kim loại. Său 1 năm bạn ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất như thế nào dưới đây có chức năng gây ra hiện tượng kỳ lạ trên?

A. Rượu etylic (etanol)

B. Dây nhôm

C. Dầu hoả

D. Axit clohiđric

Câu 13: Một hóa học lỏng ko màu có chức năng hoá đỏ một chất chỉ thị phổ biến. Nó công dụng với một số trong những sắt kẽm kim loại giải pđợi hiđro với nó giải phóng khí CO2 Lúc phân phối muối bột hiđrocacbonat.

Tóm lại làm sao dưới đấy là tương xứng độc nhất mang lại hóa học lỏng ban đầu?

Nó là một trong kiềm B. Nó là 1 bazơ

Nó là một trong muối bột D. Nó là một trong những Axit

Câu 14: Đốt cháy pirit Fe FeS2 trong khí oxi, phản ứng xẩy ra theo phương trình: FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2
Xem thêm: Đặt Thuốc Vào Trực Tràng Đúng Cách Dùng Thuốc Đặt Hậu Môn Cho Trẻ?

Sau lúc cân bằng hệ số của các hóa học là phương pháp như thế nào sau đây?

A. 2, 3, 2, 4

B. 4, 11, 2, 8

C. 4, 12, 2, 6

D. 4, 10, 3, 7

Câu 15: Cho 6,5 g Zn chức năng với dung dịch có chứa 12 g HCl. Thể tích khí H2 (đktc) thu được là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C.3,36 lít

D. 2,42 lít

Câu 16: Cặp hóa học nào tiếp sau đây Lúc tan nội địa chúng chức năng với nhau tạo nên hóa học kết tủa?

A. NaCl và AgNO3

B. NaOH và HCl

C. KOH với NaCl

D. CuSO4cùng HCl

Câu 17: Cặp chất làm sao dưới đây khi chảy trong nước bọn chúng tính năng cùng nhau tạo ra hóa học khí bay ra?

A. BaCl2 với H2SO4

B. NaCl với Na2SO3

C. HCl và Na2CO3

D. AlCl3 cùng H2SO4

Câu 18: Đốt đôi mươi ml khí H2 vào trăng tròn ml khí O2. Sau Lúc mang lại nhiệt độ và áp suất ban đầu, thể tích còn dư sau phản ứng là?

A. Dư 10 ml O2

B. Dư 10 ml H2

C. nhị khí vừa hết

D. Không xác định được

Câu 19: Khí H2 cháy vào khí O2 chế tạo ra nước theo làm phản ứng:

2H2 + O2 -> 2H2O

Muốn nắn chiếm được 22,5g nước thì thể tích khí H2 (đktc) cần phải đốt là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D.4,48 lít

Câu 20: Khử trọn vẹn 0,3 mol một oxit Fe FexOy bởi Al nhận được 0,4 mol Al2O3 theo sơ vật làm phản ứng: FexOy + Al -> sắt + Al2O3

Công thức của oxit sắt là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Không xác định

Câu 21: Tất cả các sắt kẽm kim loại vào hàng nào tiếp sau đây chức năng được cùng với H2O sống ánh nắng mặt trời thường?

A. Fe, Zn, Li, Sn

B. Cu, Pb, Rb, Ag

C. K, Na, Ca, Ba

D. Al, Hg, Cs, Sr

Câu 22: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:

A. 2KClO3- > 2KCl + O2

B. SO3 +H2O - > H2SO4

C. Fe2O3+ 6HCl - >2FeCl3+3 H2O

D. Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O

Câu 23: Phản ứng nào dưới đây chưa hẳn là bội phản ứng thế?


A. CuO + H2 -> Cu + H2O

B. Mg +2HCl -> MgCl2+H2

C. Ca(OH)2+ CO2-> CaCO3 +H2O

D. Zn + CuSO4 ->ZnSO4+Cu

Câu 24: Phản ứng nào dưới đó là bội phản ứng oxi hoá - khử:

A. CaO + H2O - >Ca(OH)2

B. CaCO3 - > CaO + CO2

C. CO2 + C - > 2CO

D. Cu(OH)2 - > CuO + H2O

Câu 25: Phản ứng nào dưới đây chưa hẳn là phản nghịch ứng oxi hoá- khử ?

A. CuO + H2 -> Cu + H2O

B. 2FeO + C -> 2Fe + CO2

C. Fe2O3+ 2Al - > 2Fe + Al2O3

D. CaO + CO2-> CaCO3

Câu 26: Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HCl sẽ sở hữu hiện tượng kỳ lạ sau:

A. Chất khí cháy được trong không gian cùng với ngọn lửa màu sắc xanh

B. Chất khí làm cho đục nước vôi trong

C. Dung dịch có color xanh

D. Không có hiện tượng kỳ lạ gì

Câu 27: Trong số các chất tất cả công thức hoá học sau đây, chất như thế nào làm quì tím hoá đỏ: