Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22


Bạn đang xem: Đề kiểm tra môn toán lớp 1

Sở đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé độc nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức thời sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phép tính: 39cm + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em tới trường những ngày: (Mức 2)

A. Thứ đọng bảy, công ty nhật

B. Thứ đọng nhị, sản phẩm công nghệ cha, máy tư

C. Thđọng hai, trang bị tía, máy bốn, đồ vật năm

D. Thứ đọng hai, máy bố, máy tứ, máy năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ở trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D.

Xem thêm: Dấu Hiệu Đứt Dây Chằng Bên Trong, Rách Dây Chằng Bên Đầu Gối

65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác tân oán (Mức 3)

Cây bưởi công ty Nam bao gồm 65 quả, ba sẽ hái xuống 34 quả để buôn bán. Hỏi trên cây bòng bên Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99