Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án năm 2021 (10 đề)

nhansugioi.com biên soạn và sưu tầm Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án năm 2021 (10 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 9 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ đó đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 9

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Thực hiện phép tính.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

2. Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau có nghĩa:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 2 (2,0 điểm).

1.Phân tích đa thức thành nhân tử.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

2 Giải phương trình:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 3 (2,0 điểm).

Cho biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BC = 8cm, BH = 2cm.

a)Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b)Trên cạnh AC lấy điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minh rằng: BD.BK = BH.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức P = x3 + y3 - 3(x + y) + 1993.

Tính giá trị biểu thức P với:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

.................... Hết .....................

ĐÁP ÁN

Bài 1


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

= 9 - √16 = 9 - 4 = 5

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

2.a

0.5đ

Biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ x ≤ 1

0.25

2.b

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ ( x - 1)2 > 0 ⇔ x ≠ 1

0.25


Bài 2 (2,0 điểm)


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

2

1.0đ

ĐK :x ≥ - 1

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 ( T/m ĐKXĐ)

0.25

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 24

0.25


Bài 3 (2,0 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.25đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> (với x > 0; x ¹ 1)

0.25

b

0.75đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy với x = 9 thì

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> .

0.25


Bài 4 (3,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

+ ΔABC vuông tại A, đường cao AH => AB2 = BH.BC = 2.8 = 16

0.25

=> AB = 4 cm ( Vì AB > 0 )

0.25


Ý

Nội dung

Điểm

+ BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

+ Có HB + HC = BC HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

AH2 = BH.CH = 2.6 - 12

0.25

=> AH = √12 = 2√3 cm ( Vì AH > 0)

0.25

b

1.0đ

+ Δ ABK vuông tại A có đường cao AD => AB2 = BD.BK (1)

0.5

+ Mà AB2 = BH.BC ( Chứng minh câu a) (2)

0.25

Từ (1) và (2) => BD.BK = BH.BC

0.25

c

1.0đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25


Bài 5 (0,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

0.5đ

Ta có: x3 = 18 + 3x => x3 - 3x =18

y3 = 6 + 3y => y3 - 3y = 6

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

1. Giá trị lớn nhất của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 2020 B. 2019

C. 2018 D. - 2019

2. Với x, y là số đo các góc nhọn. Chọn nội dung sai trong các câu sau:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

3. Cho ΔABC vuông tại A ,đường cao AH, ta có:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

4. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bằng:

A. -11 B. 121 C. -121 D. 11

5. Căn bậc hai số học của 4 là

A. 2 B. 8 C. 16 D. 4

6. Chọn khẳng định đúng:

A. cot720 = cot180 B. cos250 = sin650

C. sin670 = sin230 D. tan310 = cot310

7. Trong một tam giác vuông. Biết

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> . Tính sinx.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

8. Điều kiện để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> có nghĩa là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

9. Trục căn thức ở mẫu

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> ta được:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

10. Cho tam giác DEG vuông tại E, cosG bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

11. Căn bậc ba của -27 là:

A.9 B.3 C.-3 D.-9

12. Nếu sin α =

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> thì cot α bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

13. Cho

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

14. Nếu cos x = sin 350 thì x bằng:

A.350 B.450 C.650 D.550

15. Tìm điều kiện để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> có nghĩa, ta có:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

16. Tìm điều kiện để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> có nghĩa, ta có:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

17. Biểu thức liên hợp của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

18. Căn bậc hai của 16 là:

A. -4 và 4 B. 16 C. -16 và 16 D. 4

19. Rút gọn biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 10 B. √40 C. 4√36 D. 40

20. Nếu α = 250 18" thì cot α khoảng:

A. 0,47 B. 0,43 C. 0,9 D. 2,12

21. Cho tam giác ABC vuông ở A, BC = 25; AC = 20, số đo của góc C bằng:

A. 530 B. 370 C. 360 D. 540

22. Cho tam giác BDC vuông tại D, sinC bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

23. Các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 400 và bóng của tháp trên mặt đất dài 20 m. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)

A. 24 m B. 20 m C. 17 m D. 13 m

24. Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 cm. Độ dài MH bằng:

A. 4 B. 4,5 C. 7 D.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

25. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Phần II. Tự luận(5 điểm)

Câu 26 (2,5 điểm)

a) So sánh:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

b) Tìm điều kiện để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)"> có nghĩa.

c) Khử căn ở mẫu

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

d) Tính giá trị biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 27(2 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3(cm), AC = 4(cm), đường cao AH. Kẻ HK vuông góc với AC tại K, kẻ HG vuông góc với AB tại G.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 28(0,5 điểm): Giải phương trình

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đ.án

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

Câu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đ.án

D

B

B

B

A

A

D

B

C

C

D

C

II. Phần tự luận

Câu

Lời giải

Điểm

26

(2,5đ)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,25

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,25

0,5

0,25

27

(2đ)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,25

0,25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

28

(0,5đ)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.125

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.125

Phương trình (2) có nghiệm khi: 6 - x ≥ 0 ⇔ x ≤ 6

Khi đó: 2 vế của (2) không âm

Ta bình phương 2 vế của (2) được 16(3x – 5) = 36 - 12x + x2

⇔ X2 - 60x + 116 = 0

⇔ ( x - 2)(x - 58) = 0

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.125

Vậy: Tập nghiệm của phương trình là

0,125

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1:(2 điểm) thực hiện tính:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 2:(1 điểm) Rút gọn

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 3:(2 điểm) Tìm x, biết:

a) x2 -1=3

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 4:(2 điểm) Cho biểu thức:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a)Hãy rút gọn biểu thức P.

b)Tìm giá trị của x để biểu thức P=2

Câu 5:(3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AK chia cạnh huyền BC thành hai đoạn KB=2cm và KC=6cm.

a)Tính độ dài các đoạn thẳng: AK, AB, AC

b)Trên cạnh AC lấy điểm M ( M khác A và C) Gọi H là hình chiếu của A trên BM. Chứng minh rằng BH.BM=BK.BC

c)Chứng minh rằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

ĐÁP ÁN

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1:

(2điểm)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2: (1,0 điểm)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,5

0,5

Câu 3:

a) Tìm x, biết x2 -1=3

⇔ x2 = 4

⇒ x = -2 hoặc x = 2

Vậy x = -2 hoặc x = 2

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0,25

0.5

0,25

0,25

0,25

0.25

0.25

Câu 4:

Cho biểu thức:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a) Hãy rút gọn biểu thức A.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

b) Tìm giá trị của x để biểu thức P=2

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 5:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1: (1,0 đ) : Tìm điều kiện của x để các căn thức sau có nghĩa.

Xem thêm: 7 Sữa Cho Trẻ Suy Dinh Dưỡng Uống Sữa Gì Để Tăng Trưởng Tối Đa

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 2 : (2,0 đ) Tính :

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Bài 3 : (1,0 đ) Cho biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a)Rút gọn A.

b)Tìm x để A = 6

Bài 4 : (2,0 đ): Cho biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn biểu thức M

b) Tính giá trị của M khi

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

c) Tìm giá trị của x để M > 0

Bài 5 (3,0 đ): Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm.