Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđam mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham mê khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Tân oán lớp 1 Giữa kì 1- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2
Top 50 Đề thi Toán lớp một năm 2021 - 2022 tất cả đáp án sách mới
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 & Học kì hai năm học tập 2021 - 2022 chọn lọc, tất cả câu trả lời được soạn bgiết hại lịch trình sách new Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo góp Giáo viên với phú huynh bao gồm thêm tài liệu Đề thi Toán thù lớp 1 trường đoản cú đó góp học viên ôn luyện cùng đạt điểm trên cao trong các bài bác thi môn Toán thù lớp 1.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 1


Bộ đề thi Toán lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 2

Sở đề thi Toán lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2

Sở đề thi Toán lớp 1 - Chân ttránh sáng sủa tạo

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 2

Tài liệu để học giỏi các môn học lớp 1 tuyệt khác:

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Các số bé nhiều hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Kết trái phnghiền tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3. Sắp xếp những tiên phong hàng đầu, 3, 7, 2, 10 theo đồ vật tự từ nhỏ bé mang đến lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3, 1 C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số phải điền vào phxay tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9Câu 5. Hình vẽ mặt bao gồm từng nào hình vuông?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 bao gồm giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 6 B. 5 C. 8

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu: 1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu: chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười. ……………………………………

Câu 7. Số:

 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 tất cả giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9. Điền dấu >,

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1. 

Các số nhỏ thêm hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B. 

Câu 2. 

9 – 3 = 6

Chọn C.Câu 3.

Sắp xếp các hàng đầu, 3, 7, 2, 10 theo sản phẩm từ bỏ tự bé mang lại lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A. 

Câu 4. 

7 + 0 = 0 + 7 

Số nên điền vào khu vực chnóng là 7.

Câu 5. 

Có 5 hình vuông.

Chọn B.

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7. 

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có lời giải (5 đề) | Kết nối tri thức">

Câu 8. 

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 10 – 5 = 5

Câu 9. 

a) 4 + 3 > 5 8 > 9 -

b) 1 + 2 > 5 - 4 10 - 7 = 0 + 3

Câu 10. 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 có câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức">
*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 bao gồm giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

3

+

3

=

6

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Khoanh vào số yêu thích hợp:

 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 tất cả đáp án (4 đề) | Cánh diều">

Bài 2: Tính:

6 + 2 = …. 3 + 5 = …. 1 + 7 = …. 9 – 1 = …..

2 + 3 = …. 6 – 1 = …. 9 – 4 = …. 7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số tương thích vào chỗ chnóng để được phxay tính đúng:

3 + … = 7 … + 2 = 4 9 - … = 6

1 + … = 5 6 - … = 3 1 + … = 1

Bài 4: Nối mỗi phxay tính cùng với tác dụng đúng:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 có câu trả lời (4 đề) | Cánh diều"> 

Bài 5: Viết những phép cùng bao gồm hiệu quả bởi 8 từ bỏ các hàng đầu, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN Đề số 1

Bài 1: 

Học sinc đếm hình.

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm câu trả lời (4 đề) | Cánh diều">

Bài 2: 

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3: 

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4: 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm câu trả lời (4 đề) | Cánh diều">

Bài 5: 

8 = 6 + 2 

8 = 1 + 7

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề thi Học kì 1 - Chân ttránh sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Nối:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo">

Bài 2: Hình dưới đây tất cả bao nhiêu hình tam giác, hình vuông với hình tròn?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Chân ttránh sáng sủa tạo"> 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = …

1 + 8 = …

9 + 0 = …

8 – 4 = …

5 – 2 = …

7 – 6 = …

Bài 4: Điền dấu , = phù hợp vào chỗ chấm:

1 … 3

5 … 2 

4 … 4 

1 + 2 … 0

3 + 3 … 9 – 2 

1 + 4 … 5 – 0 

Bài 5: Nối các số từ là một mang đến 10:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo">

ĐÁP ÁN Đề số 1

Bài 1: Nối:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 có giải đáp (4 đề) | Chân trời sáng tạo">

Bài 2: Hình tiếp sau đây có từng nào hình tam giác, hình vuông cùng hình tròn?

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 gồm giải đáp (4 đề) | Chân trời sáng tạo">

Có 5 hình tam giác.

Có 4 hình tròn.

Có 3 hình vuông vắn. 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Bài 4: Điền vệt , = phù hợp vào nơi chấm:

1 3

5 > 2 

4 = 4 

1 + 2 > 0

3 + 3 9 – 2 

1 + 4 = 5 – 0 

Bài 5: Nối những số từ 1 cho 10:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Chân ttránh sáng tạo">

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 sách cũ

Hiển thị nội dung

Top trăng tròn Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1 tất cả đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 1 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 1 gồm đáp án

Top đôi mươi Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2 gồm đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Toán lớp 1 gồm đáp án


Giới thiệu kênh Youtube nhansugioi.com


Đã có ứng dụng nhansugioi.com trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn uống, Văn mẫu mã, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức vận dụng trên Android cùng iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Tân oán, Tiếng Việt lớp 1 gồm đáp án được biên soạn bgiết hại câu chữ chương trình sách giáo khoa Tân oán 1, Tiếng Việt 1.

Xem thêm: Phòng Khám Bác Sĩ Ánh Phụ Sản Hà Nội, Bác Sĩ Ánh Pgd Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

Nếu thấy giỏi, hãy cổ vũ với share nhé! Các phản hồi ko tương xứng với nội quy comment trang web sẽ bị cnóng phản hồi dài lâu.