Top 40 Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 2 gồm đáp án

Với Top 40 Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 2 tất cả đáp án được tổng thích hợp chọn lọc trường đoản cú đề thi môn Toán 4 của những ngôi trường trên toàn quốc để giúp học viên bài bản ôn luyện tự kia đạt điểm cao trong các bài xích thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

*

Tải xuống

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề khảo sát điều tra chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số làm sao bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn đáp án đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bạn dạng trang bị vẽ theo tỉ lệ thành phần 1: 1 000 nhiều năm 12 centimet. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 1đôi mươi cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: Trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia không còn mang đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: Có 5 viên bi màu xanh với 8 viên bi red color. Vậy phân số chỉ số bi blue color đối với tổng số viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi gồm độ lâu năm đường chéo trước tiên là 9 dm. Độ lâu năm con đường chéo vật dụng nhị bằng độ lâu năm con đường chéo cánh đầu tiên. Tính diện tích S hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dmét vuông C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm vội vàng 3 lần chiều rộng lớn cùng hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích S thửa ruộng kia.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng kia, cđọng 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số mập cấp 3 lần số bé nhỏ. Tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta gồm sơ thứ

*

Hiệu số phần cân nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kilogam thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ xíu là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm cha mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số phù hợp điền vào vị trí chấm để 11dm2 6cmét vuông = …cmét vuông là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 nằm trong cụ kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Trong thời điểm này tuổi người mẹ vội 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của mỗi cá nhân, biết bây giờ tổng thể tuổi của nhị bà bầu bé là 40.

Bài 5. Một hình thoi bao gồm đô nhiều năm đường chéo cánh ngắn là 18centimet. Độ dài đường chéo cánh nhiều năm bởi 5/3 độ lâu năm mặt đường chéo cánh nthêm.Tính diện tích S hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án cùng Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta tất cả sơ thứ tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần đều nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của bé là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ dài đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi greed color với 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi greed color đối với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi gồm độ nhiều năm những con đường chéo cánh là 60dm với 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dmét vuông B. 240 mét vuông C. 12mét vuông D. 24dm2Câu 3: Các phân số

*
được xếp theo sản phẩm công nghệ từ từ nhỏ nhắn mang lại phệ là:

*
*

Câu 4: Bản vật Sảnh vận tải thành thị Đông Hà vẽ theo tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi độ lâu năm 1cm trên bạn dạng vật dụng này ứng cùng với độ dài thiệt là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

8mét vuông 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): Có nhì rổ cam, giả dụ cung cấp rổ đầu tiên 4 quả thì sau đó số cam ở nhì rổ cân nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ trước tiên thì kế tiếp số cam ở rổ trước tiên vội 3 lần số cam sống rổ thứ nhì. Hỏi lúc đầu mỗi rổ bao gồm từng nào trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm tất cả các số gồm 3 chữ số làm sao để cho nếu rước từng số cùng với 543 thì được số gồm 3 chữ số giống nhau?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ thứ hai nhiều hơn rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 quả vào rổ thứ nhất thì số cam rổ đầu tiên cấp 3 lần số cam rổ trang bị nhị.

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy:

Số cam ở rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ sản phẩm nhị là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số giống như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia không còn cho 2, vừa phân chia hết mang đến 5 bao gồm tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2 chiều.5

Câu 3: Trong các số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết mang đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: Giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A gồm 45 em, cuối năm học tập được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, sót lại là loại vừa đủ. Hỏi lớp gồm bao nhiêu em xếp loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp các loại Giỏi và Khá là

*

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại trung bình là

*

Số em xếp các loại vừa phải là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát điều tra quality Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. Cho hình bình hành gồm chu vi cân nhau (cùng bằng 12 cm) một hình có số đo một cạnh là 3 cm, một hình gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và đứng tên hình thoi vào một trong hai hình kia.

Bài 5. Một tấm kính hình chữ nhật tất cả chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích tấm kính kia ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng công ty ông Hùng rộng 1500mét vuông. Buổi sáng sủa ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi giờ chiều ông Hùng cày được từng nào mét vuông thửa ruộng kia ?

Đáp án cùng Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính sẽ là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tnóng kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1

Số m2 buổi sớm ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông sót lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số m2 giờ chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra unique Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ lâu năm đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dmét vuông B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào vị trí chnóng của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: Trong các phân số tiếp sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng chủng loại số các phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào vị trí chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: Tìm m với n thế nào cho

*
, m và n lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x cùng u:

*

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán tốt

*
bao đường. Lần sản phẩm công nghệ nhị bán được bằng
*
lần thứ nhất. Sau nhị lần chào bán bao con đường sót lại 12kg. Hỏi ban đầu bao con đường bao gồm bao nhiêu kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):