Hai đoạn thẳng AB với CD Call là tỉ trọng cùng với nhì đoạn thẳng $A"B"$ với $C"D"$ trường hợp bao gồm tỉ lệ thức:

$dfracABCD = dfracA"B"C"D"$ xuất xắc $dfracABA"B" = dfracCDC"D"$.

Bạn đang xem: Định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét

2. Định lí Ta-lét vào tam giác

Ví dụ: Ở hình 1 ta gồm $Delta ABC,,,DE//BC $$Rightarrow dfracADAB = dfracAEAC$ với $dfracADDB = dfracAEEC$

*

3. Định lí Ta-lét hòn đảo

*

Ví dụ: $Delta ABC$có (dfracADDB = dfracAEEC Rightarrow DE m//BC) (h.2)

4. Hệ quả của định lí Ta-lét

*

(Delta ABC,DE//BC )(Rightarrow dfracADAB= dfracAEAC = dfracDEBC) (h.2)

Crúc ý: Hệ quả bên trên vẫn hợp lý cho ngôi trường đúng theo mặt đường trực tiếp (a) song song với cùng một cạnh của tam giác với giảm phần kéo dài của hai cạnh còn lại.


*

Ở nhì hình bên trên (Delta ABC) có (BC m//B"C")( Rightarrow dfracAB"AB = dfracAC"AC = dfracB"C"BC.)

2. Các dạng tân oán thường xuyên gặp

Dạng 1: Tính độ nhiều năm đoạn thẳng, chu vi, diện tích S và những tỉ số.

Pmùi hương pháp:

Sử dụng định lí Ta-lét, hệ quả định lí Ta-lét, tỉ số đoạn thẳng để tính toán thù.

+ Định lý: Nếu một đường trực tiếp song tuy nhiên với cùng 1 cạnh của tam giác và cắt nhị cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó đầy đủ đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ.

+ Hệ quả: Nếu một đường trực tiếp cắt hai cạnh của một tam giác và song tuy nhiên với cạnh còn lại thì nó chế tạo thành một tam giác bắt đầu gồm cha cạnh khớp ứng tỉ lệ thành phần cùng với ba cạnh tam giác sẽ cho.

Xem thêm: Vì Sao Protein Trong Thức Ăn Bị Dịch Vị, Giải Thích

+ Trong khi, ta còn sử dụng đến đặc thù tỉ lệ thành phần thức:

Nếu (dfracab = dfraccd)thì ( left{ eginarraylad = bc\dfracac = dfracbd\dfraca + bb = dfracc + dd;,dfraca - bb = dfracc - dd\dfracab = dfraccd = dfraca + cb + d = dfraca - cb - dendarray ight.)

Dạng 2: Chứng minc hai tuyến phố trực tiếp song tuy nhiên, chứng tỏ những đẳng thức hình học.