- Chọn bài bác -Bài 7 : NitơBài 8 : Amoniac và muối hạt amoniBài 9: Axit nitric và muối hạt nitratBài 10: PhotphoBài 11: Axit photphoric và muối bột photphatBài 12: Phân bón hóa họcBài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho với những vừa lòng chất của chúngBài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một trong những hợp chất nitơ, photpho

Xem toàn thể tư liệu Lớp 11: trên đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 7 : Nitơ góp HS giải bài bác tập, hỗ trợ cho những em một hệ thống kiến thức và kỹ năng với có mặt kiến thức tiếp thu kiến thức thao tác công nghệ, làm căn cơ mang đến việc phát triển năng lực nhấn thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 31 SGK Hóa 11): Trình bày kết cấu của phân tử N2? Vì sao ở ĐK thường nitơ là một trong những chất trơ? Tại điều kiện làm sao nitơ trsinh sống đề nghị hoạt động hơn?

Lời giải:

– Cấu hình e của nitơ: 1s22s22p3

CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– Giữa hai nguyên ổn tử vào phân tử N2 ra đời một link bố bền chắc. Mỗi nguyên ổn tử ni tơ vào phân tử N2 tất cả 8e lớp ngoài cùng, vào sđó gồm bố cặp e sử dụng chung với 1 cặp e cần sử dụng riêng đang ghxay đôi.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 11

Tại ĐK hay nitơ là hóa học trơ bởi có lên kết cha bền vững thân hai nguim tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ ràng thành nguyên ổn tử sống ánh sáng 3000oC.

Ở nhiệt độ cao nitơ trở phải vận động bởi phân tử N2 phân huỷ thành nguyên ổn tử nitơ gồm 5e phần ngoài thuộc và bao gồm độ âm năng lượng điện tương đối mập (3,04) cần trsinh hoạt đề nghị vận động.

Bài 2 (trang 31 SGK Hóa 11): Nitơ không gia hạn sự hô hấp, nitơ gồm yêu cầu khí độc không?

Lời giải:

Nitơ chưa phải là khí độc tuy vậy không gia hạn sự thở và sự cháy.

Bài 3 (trang 31 SGK Hóa 11): a. Tìm những cặp bí quyết đúng của liti nitrua với đội nitrua:

A. LiN3 và Al3N

B. Li3N cùng AlN

C. Li2N3 và Al2N3

D. Li3N2 và Al3N2

b. Viết phương thơm trình hoá học tập của phản ứng chế tạo thành liti nitrua với nhóm nitrua khi mang đến liti cùng nhôm tính năng thẳng cùng với nitơ. Trong những bội phản ứng này nitơ là chất oxi hoá xuất xắc chất khử?

Lời giải:

a. Đáp án B

khi links cùng với kim loại nitơ dễ dìm thêm 3e (N bao gồm 5e lớp ngoài thuộc đề nghị bao gồm số oxi hoá -3 còn Li dễ dàng nhịn nhường 1e với Al dễ dàng nhường nhịn 3e nên thứu tự tất cả số oxi hoá là +1 và +3)

b.

Xem thêm: Co Giật Ở Trẻ Sơ Sinh Bị Co Giật Chân Tay Chân Khi Ngủ, Tre So Sinh Bi Co Giat

*

Ta thấy trong các bội nghịch ứng bên trên nitơ là hóa học oxi hoá do

*

Bài 4 (trang 31 SGK Hóa 11): Nguyên ổn tố nitơ gồm số oxi hoá là từng nào trong những hợp hóa học sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Lời giải:

Trong những thích hợp hóa học bên trên, số oxi hoá của nitơ lần lượt là: +2, +4, -3, -3, +1, +3, +5, -3.


Bài 5 (trang 31 SGK Hóa 11): Cần bao nhiêu lkhông nhiều khí nitơ cùng khí hiđro nhằm điều chế được 67,2 lit khí amoniac? Biết rằng thể tích của các khí đề được đo nghỉ ngơi cùng điều kiện ánh sáng, áp suất cùng năng suất của làm phản ứng là 25%?

Lời giải: