• Bài 1: Sự điện li • Bài 2: Axit, bazơ với muối bột • Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazo • Bài 4: Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch các chất điện li • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ với muối bột. Phản ứng đàm phán ion trong hỗn hợp những chất điện li • Bài 6. Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng Bàn bạc ion trong hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li

Cmùi hương 2: Nitơ - Photpho
Bạn đang xem: Hướng dẫn giải chi tiết bài tập sgk môn hóa học lớp 11

• Bài 7: Nitơ • Bài 8: Amoniac cùng muối hạt amoni • Bài 9: Axit nitric và muối nitrat • Bài 10: Photpho • Bài 11: Axit photphoric với muối bột photphat • Bài 12: Phân bón hoá học • Bài 13: Luyện tập: Tính chất của Nitơ, Photpho cùng các thích hợp hóa học của chúng. • Bài 14: Bài thực hành 2: Tính hóa học của một số trong những hòa hợp hóa học Nitơ, Photpho

Chương thơm 3: Cacbon - Silic


• Bài 15: Cacbon • Bài 16: Hợp chất của cacbon • Bài 17: Silic cùng hợp chất của silic • Bài 18: Công nghiệp silicát • Bài 19: Tính hóa học của cacbon, silic cùng các hòa hợp hóa học của bọn chúng

Chương thơm 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ


• Bài 20: Msống đầu về hóa học cơ học • Bài 21: Công thức phân tử đúng theo hóa học hữu cơ • Bài 22: Cấu trúc phân tử phù hợp chất hữu cơ • Bài 23: Phản ứng cơ học • Bài 24: Luyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, công thức phân tử cùng công thức cấu tạo

Cmùi hương 5: Hidrocacbon no


• Bài 25: Ankan • Bài 26: Xicloankan • Bài 27: Luyện tập: Ankan với xicloankan

Chương 6: Hidrocacbon ko no


• Bài 29: Anken • Bài 30: Ankađien • Bài 31: Luyện tập: Anken và Ankađien • Bài 32: Ankin • Bài 33: Luyện tập Ankin • Bài 34: Bài thực hành thực tế 4: Điều chế cùng đặc điểm của etilen, axetilen

Chương thơm 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon


• Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm không giống • Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm • Bài 37: Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên • Bài 38: Hệ thống hoá về Hiđrocacbon

Cmùi hương 8: Dẫn xuất Halogene - Ancol - Phenol


• Bài 39: Dẫn xuất Halogene của Hiđrocacbon • Bài 40: Ancol • Bài 41: Phenol • Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất haloren, ancol với phenol • Bài 43: Bài thực hành 5: Tính hóa học của etanol, glixerol với phenol

Cmùi hương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic


• Bài 44: Anđehit - Xeton • Bài 45: Axit cacboxylic • Bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic • Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit với axit cacboxylic


Xem thêm: Biểu Hiện Và Cách Chữa Đau Dạ Dày Khi Mang Thai, Đau Dạ Dày Khi Mang Thai

Mục lục Giải bài xích tập SGK Hóa học tập 11 theo chương •Chương thơm 1: Sự năng lượng điện li •Cmùi hương 2: Nitơ - Photpho •Chương 3: Cacbon - Silic •Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ •Chương thơm 5: Hidrocacbon no •Cmùi hương 6: Hidrocacbon ko no •Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hiđrocacbon •Cmùi hương 8: Dẫn xuất Halogene - Ancol - Phenol •Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic