Hãy xác minh quý giá của x bên trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)nhằm hàm số(y= an x):a. Nhận quý giá bằng(0);b. Nhận quý giá bằng(1);c. Nhận quý hiếm dương;d. Nhận cực hiếm âm. 


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 11 trang 17

Hướng dẫn:

- Dựa vào thứ thị hàm số(y= ã x)trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)nhằm xác định quý giá của x, hoặc thực hiện những cực hiếm đặc biệt quan trọng của hàm số(y= ung x)để search x

a. Hàm số(y= an x)thừa nhận giá trị bởi 0.

Suy ra:( an x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow an (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow ung 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow an (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= ã x)nhấn quý giá bằng 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y=chảy x)thừa nhận quý giá bằng(1)

Suy ra:( an x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow ung dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow ã dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow an dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= ã x)nhấn quý hiếm bởi 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào trang bị thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.( an x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.(chảy x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tyêu thích khảo giải thuật các bài bác tập Bài 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài xích 1 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Hãy khẳng định quý giá... • Giải bài 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm tập khẳng định của... • Giải bài 3 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào vật thị hàm... • Giải bài bác 4 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Chứng minh... • Giải bài bác 5 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Dựa vào vật dụng thị hàm... • Giải bài xích 6 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Dựa vào vật thị hàm... • Giải bài bác 7 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Dựa vào thứ thị hàm... • Giải bài xích 8 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm giá trị lớn số 1...
Mục lục Giải bài tập SBT Toán thù 11 theo chương •Chương thơm 1: Hàm con số giác cùng phương thơm trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương thơm 2: Tổ thích hợp cùng Xác Suất - Đại số và Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: Dãy số - Cấp số cùng cùng cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương thơm 4: Giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương thơm 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Hiện Tượng Giật Mình Khi Ngủ Hay Giật Mình, Triệu Chứng Bệnh Gì?

Bài trước Bài sau