+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm những điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng mà trên kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) Sắp xếp các điểm xi theo máy từ bỏ tăng mạnh với lập bảng trở thành thiên

+) Dựa vào bảng phát triển thành thiên để kết luận khoảng tầm đồng trở nên với nghịch trở thành của hàm số trên tập xác định của chính nó. (giả dụ y’ > 0 thì hàm số đồng biến hóa, ví như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải chi tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ & x=-7 \ endalign ight..)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên các khoảng tầm (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến đổi trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 12 bài 1


LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải chi tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng trở thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên bên trên các khoảng tầm (left( -1; 0 ight)) với (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch biến hóa trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) với (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải đưa ra tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng biến thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên bên trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch đổi thay bên trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) với (left( frac23;+infty ight).)

nhansugioi.com*
Bình luận
*
Chia sẻ

Bài tiếp theo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vấn đề em chạm chán bắt buộc là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp Loigiaigiỏi.com

Xem thêm: Thể Loại Con Trai Thích Gì Ở Con Gái? Những Điều Con Gái Thích Ở Con Trai Nhất


Cảm ơn các bạn đã thực hiện nhansugioi.com. Đội ngũ giáo viên bắt buộc nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?