- Chọn bài -Bài 1: Đo độ dàiBài 2: Đo độ nhiều năm (tiếp theo)Bài 3: Đo thể tích chất lỏngBài 4: Đo thể tích đồ gia dụng rắn ko thấm nướcBài 5: Khối hận lượng - Đo khối lượngBài 6: Lực - Hai lực cân nặng bằngBài 7: Tìm đọc kết quả tác dụng của lựcBài 8: Trọng lực - Đơn vị lựcBài 9: Lực lũ hồiBài 10: Lực kế - Phxay đo lực - Trọng lượng với kân hận lượngBài 11: Khối lượng riêng rẽ - Trọng lượng riêngBài 12: Xác định cân nặng riêng biệt của sỏiBài 13: Máy cơ 1-1 giảnBài 14: Mặt phẳng nghiêngBài 15: Đòn bẩyBài 16: Ròng rọcBài 17: Tổng kết Cmùi hương 1: Cơ học

Mục lục

I – KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG.II – TRỌNG LƯỢNG RIÊNGIII – XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤTIV – VẬN DỤNGB. Giải bài xích tậpB. Giải bài xích tậpB. Giải bài bác tậpB. Giải bài xích tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: trên đây

Giải Vsống Bài Tập Vật Lí 6 – Bài 11: Khối hận lượng riêng biệt – Trọng lượng riêng rẽ giúp HS giải bài tập, nâng cấp kĩ năng tư duy trừu tượng, tổng quan, tương tự như định lượng vào việc sinh ra những định nghĩa và định cơ chế vật dụng lí:

A. Học theo SGK

I – KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 6 bài 11

1. Kân hận lượng riêng.

Câu C1 trang 41 VBT Vật Lí 6: Chọn giải pháp xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

Lời giải:

A. Pmùi hương án A: ko chấp nhận.

Lí do: Lúc cưa mẫu cột sắt thành các đoạn bé dại rồi lấy cân từng đoạn một thì đã rất mất thời gian mặt khác hủy hoại mất cột sắt.

B. Phương thơm án B: chấp nhận.

Nếu đồng ý, ta phụ thuộc vào những số liệu sau nhằm tính trọng lượng của dòng cột sắt:

– Thể tích của dòng cột Fe là: V = 0,9 m3

– Khối lượng của 1m3 Fe ngulặng hóa học là: 7,8.1000 = 7800 kg

Vậy cân nặng của chiếc cột sắt là: m = 0,9.7800 = 7020 kg.

Đáp số: 70đôi mươi kilogam.

2. Tính khối lượng của một thứ theo trọng lượng riêng.

Câu C2 trang 41 VBT Vật Lí 6: Kân hận lượng của một kân hận đá rất có thể tích 0,5 m3 là:

Lời giải:

m = D. V = 2600.0,5 = 1300kg.

Câu C3 trang 41 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

*

II – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

Câu C4 trang 41 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

*

III – XÁC ĐỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHẤT

Câu C5 trang 42 VBT Vật Lí 6: Cách xác minh trọng lượng riêng rẽ của một hóa học làm cho quả cân nặng nlỗi sau:

Lời giải:

Cách 1: Thả quả cân vào trong bình chia độ tất cả cất sẵn V1 = 100cm3 nước. Giả sử nước dưng lên đến mực gồm gạch phân tách V2 = 120 cm3.

lúc kia thể tích của quả cân là: V = V2 – V1 = 1đôi mươi – 100 = 20cm3 = 0,00002m3.


Bước 2: Treo quả cân nặng vào lực kế ta xác minh trọng lượng của quả cân nặng là: P. = 2N.

(vày Phường. = 10.m = 10.0,2 = 2N)

Cách 3: Tính trọng lượng riêng của chất làm ra trái cân đối công thức:

*

Trọng lượng riêng biệt của hóa học có tác dụng trái cân là: 100000 (N/m3).

IV – VẬN DỤNG

Câu C6 trang 42 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Khối lượng của mẫu dầm sắt là: m = D.V = 7800.0,04 = 312(kg).

Trọng lượng của loại dầm sắt là: Phường = 10.m = 10.312 = 31trăng tròn (N).

Câu C7 trang 42 VBT Vật Lí 6:

Lời giải:

Khối lượng riêng của nước muối bột là:


*

Ghi nhớ:

– Kăn năn lượng riêng biệt của một hóa học được xác minh bằng cân nặng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó: D = m/V.

– Đơn vị khối lượng riêng biệt là kilôgam trên mét khối (kg/m3).

– Trọng lượng riêng rẽ của một chất được xác minh bằng trọng lượng của một đơn vị chức năng thể tích (1m3) hóa học đó: d = P/V.

– Công thức tính trọng lượng riêng biệt theo khối lượng riêng: d = 10D.

B. Giải bài xích tập

1. các bài tập luyện trong SBT

Bài 11.1 trang 42 VBT Vật Lí 6: Muốn nắn đo trọng lượng riêng rẽ của các hòn bi thủy tinh, ta đề xuất dùng đa số luật pháp gì?

A. Chỉ buộc phải cần sử dụng một cái cân.

B. Chỉ phải dùng một chiếc lực kế.

C. Chỉ bắt buộc cần sử dụng một chiếc bình chia độ.

D. Cần cần sử dụng một chiếc cân và một cái bình phân chia độ.

Lời giải:

Chọn D.

Khối hận lượng riêng của hòn bi được xác minh qua công thức:

*

Do đó: Muốn nắn đo khối lượng riêng biệt D của những hòn bi chất thủy tinh ta bắt buộc cần sử dụng một chiếc cân với một bình phân chia độ. Dùng cân để đo trọng lượng m hòn bi, bình chia độ để đo thể tích V của hòn bi đó.

Bài 11.2 trang 42 VBT Vật Lí 6: Một vỏ hộp sữa Ông Thọ bao gồm ghi 397g. Biết địa điểm của vỏ hộp sữa là 3trăng tròn cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.

Lời giải:

Ta có: m = 397g = 0,397 kg; V = 320cm3 = 0,00032m3.

Kân hận lượng riêng rẽ của sữa trong hộp là:

*

Bài 11.3 trang 43 VBT Vật Lí 6: Biết 10 lít cat tất cả khối lượng 15kilogam.

a. Tính thể tích của một tấn mèo.

b. Tính trọng lượng của một đụn mèo 3m3.

Lời giải:

Tóm tắt: Thể tích của 10 lkhông nhiều cát: V = 10l = 0,01m3; khối lượng m1 = 15kilogam.

a. m2 = 1 tấn = 1000kg; V2 = ?

b. Đống cát rất có thể tích: V3 = 3m3; Trọng lượng P3 = ?

Kăn năn lượng riêng biệt của cát:


*

a) Thể tích 1 tấn cat là:

*

b) Trọng lượng 1 gò mèo 3m3 là:

P3 = d.V= 10.D.V = 10.1500.3 = 45000N.

Bài 11.5 trang 43 VBT Vật Lí 6: Một hòn gạch men “nhì lỗ” gồm trọng lượng 1,6kg. Hòn gạch có thể tích 1200cm3. Mỗi lỗ rất có thể tích 192cm3. Tính cân nặng riêng biệt với trọng lượng riêng biệt của gạch ốp.

Lời giải:

D = 1960,8 kg/m3; d = 19608 N/m3.

Thể tích thực của hòn gạch là:

Vt = 1200 – (192 x 2) = 816 cm3 = 0,000816 m3.

Kân hận lượng riêng của gạch ốp là:

*

Trọng lượng riêng biệt của gạch men là: d = 10 x D = 19607,8 N/m3.

B. Giải bài tập

2. Những bài tập tương tự

Bài 11a trang 43 Vsống bài bác tập Vật Lí 6: Muốn đo trọng lượng riêng rẽ của một kân hận kim loại tổng hợp quánh, có form size bằng một chiếc nút ít chai, ta cần những nguyên tắc gì?

A. Chỉ yêu cầu một chiếc cân nặng.

B. Chỉ buộc phải một chiếc lực kế.

C. Cần một cái cân nặng và một bình chia độ.

D. Cần một chiếc lực kế, một bình phân chia độ cùng một sợi chỉ.

Lời giải:

Chọn D.

Trọng lượng riêng rẽ của kăn năn kim loại tổng hợp đặc được khẳng định qua công thức:


*


Do đó: Muốn đo trọng lượng riêng d của khối hận hợp kim ta nên sử dụng một lực kế, một bình chia độ với một gai chỉ để treo thứ vào lực kế. Dùng lực kế nhằm đo trọng lượng P.., bình phân tách độ để đo thể tích V của khối hận kim loại tổng hợp kia.

B. Giải bài xích tập

2. những bài tập tương tự

Bài 11b trang 43 Vở bài tập Vật Lí 6: Một ca dầu ăn uống, thể tích 500cm3, có trọng lượng 425 g. Tính khối lượng riêng rẽ của dầu ăn.

Lời giải:

Khối lượng riêng của dầu nạp năng lượng là: D = m:V = 425:500 = 0,85g/cm3 = 850 kg/m3.

Xem thêm: Hậu Quả Phụ Nữ Sau Sinh Bị Lạnh Run Người : Làm Sao Để Phòng Tránh?

B. Giải bài xích tập

2. Bài tập tương tự

Bài 11c trang 43 Vlàm việc bài xích tập Vật Lí 6: Một ống bơ sữa bò bao gồm không gian 320cm3. Gạo đổ ngang mồm ống bơ bao gồm cân nặng 250 g. Tính thể tích của phần bầu không khí thân những hạt gạo vào ống bơ.

Lời giải: