Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài xích 126 Vsống bài bác tập (VBT) Toán 5 tập. 2. Một tuần lễ Mai học tập sống lớp 25 ngày tiết, từng tiết 40 phút ít. Hỏi vào 2 tuần lễ Mai học sinh sống lớp từng nào thời gian ?
Bạn đang xem: Giải vbt toán lớp 5 tập 2

1. Tính :

5 tiếng 4 phút ít x 6

4,3 giờ x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ 23 phút ít x 5

2,5 phút ít x 6

2. Một tuần lễ Mai học sinh hoạt lớp 25 huyết, mỗi huyết 40 phút ít. Hỏi vào 2 tuần lễ Mai học tập sinh sống lớp bao nhiêu thời gian ?

3. Một trang bị đóng trang bị vỏ hộp cđọng 5 phút thì đóng góp được 60 vỏ hộp. Hỏi cần mất bao nhiêu thời hạn nhằm sản phẩm đó đóng góp được 12000 hộp ?

Bài giải

1.

*

2.

Số máu Mai học vào 2 tuần là :

(25 ⨯ 2 = 50) (tiết)

Hai tuần lễ Mai học tập làm việc lớp hết số thời hạn là:

(50 ⨯ 40 = 2000) (phút)

(2000) phút (= 33) tiếng (20) phút

Đáp số : (33) tiếng (20) phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ Máy đóng 60 hộp

? phút ít ⟶ Máy đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian vật dụng đóng góp 1 hộp là :

 (5:60 = dfrac1 12) (phút)

Thời gian sản phẩm đóng góp (12000) hộp là :

(dfrac1 12 imes 12000 = 1000) (phút)

(1000) phút ít (= 16) giờ đồng hồ (40) phút

Đáp số : (16) giờ đồng hồ (40) phút

 nhansugioi.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - Toán 5 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*Các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: #1 Cách Làm Dạ Dày Bò Xào Rau Răm, Cách Làm Dạ Dày Bò Xào Rau Răm

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề đọc Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp nhansugioi.com